ติดตามการเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอและสตรีมแบบสด

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
" "

เคล็ดลับ

คุณสามารถดูรายงานการเข้าร่วมใน Google Meet ได้ หากจัดการประชุมทางวิดีโอโดยมีผู้เข้าร่วม 5 คนขึ้นไป หรือสร้างกิจกรรมสตรีมแบบสด

 • ผู้ใช้ G Suite for Education จะได้รับรายงานการเข้าร่วมโดยอัตโนมัติ
 • ผู้ใช้ Google Workspace คนอื่นจะเปิดหรือปิดการติดตามการเข้าร่วมและรายงานสตรีมแบบสดได้จาก Meet หรือ Google ปฏิทิน 

หมายเหตุ: หากผู้ดูแลระบบปิดฟีเจอร์นี้ให้กับองค์กร คุณจะไม่ได้รับรายงานการเข้าร่วมหรือเห็นตัวเลือกให้เปิดหรือปิด

เปิดหรือปิดการติดตามการเข้าร่วมใน Meet" "

 1. เปิด Meet แล้วเข้าร่วมการประชุม
 2. คลิกเมนู ""จากนั้นการตั้งค่าจากนั้นตัวควบคุมของผู้จัดที่ด้านล่าง
 3. เปิดหรือปิดการติดตามการเข้าร่วม

เปิดหรือปิดการติดตามการเข้าร่วมในกิจกรรมใหม่ของปฏิทิน" "

 1. เปิดปฏิทิน
 2. คลิกสร้าง
 3. คลิกเพิ่มการประชุมทางวิดีโอ Google Meet
 4. คลิกการตั้งค่า ""จากนั้นเลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องติดตามการเข้าร่วม
 5. คลิกบันทึก
 6. ตั้งค่ากิจกรรมให้เสร็จ

เปิดหรือปิดการติดตามการเข้าร่วมในกิจกรรมที่มีอยู่ของปฏิทิน" "

 1. เปิดปฏิทิน
 2. คลิกการประชุมที่มีอยู่จากนั้นคลิกแก้ไขกิจกรรม ""
 3. ถัดจากเข้าร่วม Google Meet ให้คลิกการตั้งค่า ""จากนั้นเลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องติดตามการเข้าร่วม
 4. คลิกบันทึก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร