สร้างรายงานเกี่ยวกับการเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้ Google

ใช้ความโปร่งใสในการเข้าถึงเพื่อตรวจสอบบันทึกการทำงานของเจ้าหน้าที่ Google เมื่อเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้