Korzystanie z automatycznego licencjonowania w jednostkach organizacyjnych

Dotyczy to Google Workspace Essentials, Cloud Identity i innych usług zarządzanych w konsoli administracyjnej Google.

Aby móc korzystać z danej usługi Google, użytkownik musi mieć na nią licencję. Na przykład: aby móc korzystać z Gmaila, Dysku Google i innych narzędzi wchodzących w skład Google Workspace, użytkownik musi mieć licencję na Google Workspace.Użytkownik może mieć licencje na więcej niż jedną usługę. Jednak pojedyncza licencja na Google Workspace nie może być współdzielona przez kilku użytkowników. Nie jest to dozwolone nawet wtedy, gdy takie osoby nie korzystają z tych samych narzędzi.

Ten artykuł zawiera ogólne informacje dotyczące licencji na wszystkie usługi Google, którymi zarządzasz w konsoli administracyjnej Google. Aby uzyskać szczegółowe informacje o licencjach na Cloud Identity, zobacz Jak działa licencjonowanie w Cloud Identity.

Licencje dla domeny i licencje dla użytkowników

Licencje na niektóre usługi Google, na przykład na Androida, są przydzielane całej domenie. Gdy zarejestrujesz się w takiej usłudze, każdy użytkownik w Twojej organizacji automatycznie otrzyma licencję na tę usługę, nawet jeśli ma już licencję na inną usługę. Nie musisz przypisywać licencji dla domeny.

W przypadku pozostałych usług Google, na przykład Google Workspace, licencje przypisywane są poszczególnym użytkownikom. Aby móc korzystać z takich usług, użytkownicy muszą mieć przypisane odpowiednie licencje. Szczegółowe informacje znajdziesz w kolejnej sekcji na temat przypisywania licencji dla użytkowników.

Przypisywanie licencji dla użytkowników

W przypadku kupienia tylko jednej usługi Google licencjonowanej na podstawie kont użytkowników nie musisz przypisywać licencji. Domyślnie każdy użytkownik w organizacji otrzyma taką licencję.

Przypisanie licencji jest wymagane w sytuacjach, gdy spełniony jest jeden z tych warunków:

  • Masz więcej niż jedną usługę Google licencjonowaną na podstawie kont użytkowników, na przykład Google Workspace lub pakiet miejsca na Dysku Google. Jeśli usługa obejmuje wiele składników (usług dodatkowych), użytkownik potrzebuje licencji tylko na główną usługę. Na przykład licencja Google Workspace daje użytkownikowi dostęp do Gmaila, Kalendarza Google, Dysku i wszystkich pozostałych usług wchodzących w skład Google Workspace.
  • Masz kupione różne subskrypcje tej samej usługi, na przykład pakiety miejsca na Dysku o różnych rozmiarach.

Licencje możesz przypisywać poszczególnym użytkownikom, członkom wybranych jednostek organizacyjnych albo wszystkim osobom na Twoim koncie Google Cloud.

Ważne: jeśli masz abonament roczny, możesz przypisać tylko tyle licencji, ile masz kupionych. Nie ma przy tym znaczenia, czy korzystasz z automatycznego czy ręcznego licencjonowania (opis tych metod znajdziesz poniżej).Jeśli spróbujesz przypisać więcej licencji niż masz kupionych, zobaczysz komunikat o błędzie i licencje nie zostaną przypisane. W takim przypadku musisz usunąć konta użytkowników lub uzyskać więcej licencji.

Metody przypisywania licencji dla użytkowników

Automatyczne przypisywanie licencji

Jeśli licencje nie są przypisywane domyślnie i wiesz, że wszyscy w Twojej organizacji potrzebują określonej usługi, możesz włączyć automatyczne przypisywanie licencji. W takim przypadku użytkownicy, którzy nie mają licencji na daną usługę, oraz wszystkie osoby, dla których utworzysz konta w przyszłości, otrzymają odpowiednią licencję. Jeśli korzystasz z wielu usług Google lub masz różne subskrypcje tej samej usługi, możesz włączyć automatyczne licencjonowanie tylko dla jednej usługi lub subskrypcji.

Istniejące licencje użytkowników nie są zmieniane na żadnym poziomie organizacji. Obejmuje to też licencje na tę samą usługę oraz różne subskrypcje tej samej usługi.

Jeśli organizacja najwyższego poziomu zawiera jednostki organizacyjne, możesz ustawić inne opcje automatycznego licencjonowania w poszczególnych jednostkach.

Google Workspace w abonamencie rocznym

Jeśli masz abonament roczny na Google Workspace, włączenie automatycznego licencjonowania może ograniczyć liczbę kont użytkowników, które możesz utworzyć. Jeśli masz inną usługę licencjonowaną na podstawie kont użytkowników, na przykład pakiety miejsca na Dysku, i włączysz w tej usłudze lub w Google Workspace automatyczne licencjonowanie dla organizacji najwyższego poziomu, maksymalna liczba kont użytkowników, które będzie można utworzyć, będzie równa liczbie licencji na tę usługę (spośród wszystkich posiadanych przez Ciebie usług), na którą masz najmniej licencji.

Załóżmy, że masz 20 licencji na Google Workspace i 5 licencji na miejsce na Dysku. Jeśli włączysz automatyczne przypisywanie licencji dla organizacji najwyższego poziomu, będzie można utworzyć maksymalnie 5 kont użytkowników.

Ręczne przypisywanie licencji

Gdy masz więcej niż jedną usługę Google licencjonowaną na podstawie kont użytkowników lub wiele subskrypcji danej usługi, wtedy ręczne przypisywanie licencji działa w taki sposób:

  • Jeśli automatycznie przypisujesz licencje na jedną usługę lub subskrypcję, musisz ręcznie przypisywać licencje na inne usługi i subskrypcje.
  • Jeśli wyłączysz automatyczne licencjonowanie wszystkich usług i subskrypcji, musisz ręcznie przypisywać wszystkie licencje.

Licencje możesz ręcznie przypisywać określonym osobom, użytkownikom z przesłanej listy albo całym jednostkom organizacyjnym. Więcej informacji znajdziesz w artykule Przypisywanie, usuwanie i ponowne przypisywanie licencji.

Jeśli ręcznie przypiszesz licencje do organizacji, tylko użytkownicy w tej organizacji otrzymają licencje. Użytkownicy w organizacjach podrzędnych nie otrzymają automatycznie licencji. Musisz im przypisać ją ręcznie.

Zmniejszanie liczby licencji

Aby obniżyć wysokość miesięcznej płatności za daną usługę, taką jak Google Workspace, możesz zmniejszyć liczbę licencji. Możesz też zrezygnować z niepotrzebnych licencji na płatne usługi i zastąpić je usługami bezpłatnymi.

  • Jeśli masz abonament roczny, możesz zmniejszyć liczbę licencji tylko podczas odnawiania umowy.
  • Jeśli masz abonament elastyczny lub usługę Google licencjonowaną na podstawie domeny, nie możesz zmniejszyć liczby licencji bezpośrednio. Możesz natomiast w dowolnym momencie usuwać konta użytkowników. Ich licencje zostaną wtedy usunięte z Twojego konta.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem