Ställ in SSO med Google som identitetsleverantör

Med enkel inloggning (SSO) kan dina användare komma åt många appar utan att behöva ange användarnamnet och lösenordet för varje app. Så här konfigurerar du SSO om du använder Google för att autentisera dina användare.