Konfigurowanie logowania jednokrotnego przy użyciu dostawcy tożsamości Google

Dzięki logowaniu jednokrotnemu użytkownicy mogą korzystać z wielu aplikacji bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła w każdej z nich. W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego, jeśli używasz Google do uwierzytelniania użytkowników.