Automatisk användaradministration

Genom att använda automatiserad användaradministration kan du automatiskt spara ändringar av användarnas identieter på Googles administratörskonsol för alla appar som stöds. Appen måste först konfigureras för enkel inloggning med SAML (SSO) om du ska kunna använda den här funktionen. 

Hur många appar som kan konfigureras beror på din prenumeration:

  G Suite Basic G Suite Business G Suite Enterprise
Appgräns 3 Alla Alla

 

Om du nedgraderar prenumerationen till en med en lägre appgräns fortsätter de redan konfigurerade apparna att fungera. Du kan dock inte lägga till nya appar för administration förrän du manuellt har tagit bort tillräckligt många för att vara under appgränsen.

Installation och konfiguration av användaradministrationen varierar mellan olika appar. Läs mer om den specifika installationsprocessen genom att klicka på den app du är intresserad av. Följande lista är den fullständiga uppsättningen appar som är förkonfigurerade för att stödja användaradministration.

Förkonfigurerade appar för användaradministration

Preconfigured apps for user provisioning N through Z