จัดการ G Suite จากอุปกรณ์ Android

จะจัดการผู้ใช้และกลุ่มของคุณ หรือรับการแจ้งเตือน ทั้งหมดนี้ทำได้จากอุปกรณ์ Android ของคุณ

ผู้ดูแลระบบ G Suite สามารถใช้แอป Google Admin ทำงานสำคัญด้านการดูแลระบบได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android