โรงเรียนและองค์กรการกุศล

G Suite for Education มีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการเรียนการสอน หากต้องการคุณลักษณะของผู้ดูแลระบบและการปรับแต่งเช่นกัน ให้เลือก G Suite Enterprise for Education หรือเลือก G Suite for Nonprofits ซึ่งมีคุณลักษณะของ G Suite Basic พร้อมไดรฟ์ที่แชร์ โดยองค์กรการกุศลมีสิทธิ์ใช้งานฟรี