Lägg till eller ändra domäner

Om din organisation har flera domännamn där du gör affärer, lägger du till alla på ditt Google Cloud-konto utan extra kostnad. Användarna kan sedan ha en identitet på en eller flera av domänerna. De kan dela Google-tjänster inom ramarna för en organisation. Och du hanterar dina domäner från samma administratörskonsol. 

Du kan också låta användare dela filer eller klasser med andra organisationer som du litar på genom att godkänna externa betrodda domäner.