Lägga till och aktivera tjänster

När du registrerar dig för en Google Cloud-produkt får du och ditt team åtkomst till en mängd tjänster och appar. Utöver de tjänster du registrerar dig för, kan du använda flera Google-tjänster som Blogger och Google+. Du kan även få åtkomst till många produktivitets- och företagsappar från G Suite Marketplace.

Så här styr du vem som kan få åtkomst till vilka tjänster och hur nya funktioner frisläpps.