Använd både Exchange- och Google-kalendrar

Som G Suite-administratör kan du använda Kalenderinteroperabilitet så att Microsoft® Exchange och Google Kalender kan samverka. Kalenderanvändare kan se information om tillgänglighet för Exchange-användare och vice versa. Kalenderanvändare kan också boka Exchange-kalenderresurser, till exempel mötesrum, när de schemalägger ett möte.