Korzystanie jednocześnie z kalendarzy w Exchange i Kalendarza Google

Jako administrator możesz używać Calendar Interop, aby umożliwić użytkownikom Microsoft Exchange i Kalendarza Google udostępnianie swoich harmonogramów. Użytkownicy Exchange i Kalendarza będą mogli sprawdzać informacje o dostępności innych osób. Użytkownicy Kalendarza Google będą także mogli rezerwować zasoby kalendarza Exchange (takie jak sale konferencyjne) podczas planowania spotkania.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem