Korzystanie jednocześnie z kalendarzy w Exchange i Kalendarza Google

Jako administrator G Suite możesz użyć Calendar Interop, aby umożliwić współdziałanie Microsoft® Exchange i Kalendarza Google. Dzięki temu użytkownicy Kalendarza będą mogli sprawdzać dostępność osób korzystających z Exchange i odwrotnie. Użytkownicy Kalendarza będą także mogli rezerwować zasoby kalendarza Exchange (takie jak sale konferencyjne) podczas planowania spotkania.