Bevilja administratörsbehörighet

Som administratör av organisationens företagskonto i Google har du tillgång till Googles administratörskonsol där du kan lägga till användare på kontot och hantera deras tjänster. Om du vill att andra användare ska delta i hanteringen av kontot kan du tilldela dem administratörsroller också. Du kan göra en användare till avancerad administratör med fullständig åtkomst till Googles administratörskonsol. Du kan även tilldela en roll som gör att administratören enbart får utföra vissa specifika administrativa uppgifter.