Przyznawanie uprawnień administratora

Jako administrator konta Google Cloud organizacji masz dostęp do konsoli administracyjnej Google, gdzie możesz dodawać użytkowników do konta i zarządzać ich usługami. Aby użytkownicy pomagali w zarządzaniu kontem, możesz przypisać im role administratora. Możesz nadać użytkownikowi uprawnienia Superużytkownika, dzięki czemu będzie miał pełny dostęp do konsoli administracyjnej Google. Możesz też przypisać użytkownikom role, które pozwalają na wykonywanie tylko niektórych czynności administracyjnych.