Betalningsmetoder och automatisk betalning

  • Du betalar för ett prenumeration som hanteras på Googles administratörskonsol genom att göra regelbundna betalningar med ett kreditkort.
  • På vissa platser kan vi debitera betalningar direkt från ett bankkonto.
  • Vi rekommenderar också att du lägger till ett sekundärt kreditkort som kan debiteras om din primära automatiska betalningsmetod inte fungerar.

Mer hjälp med fakturering