DNS-poster

Det behöver inte göras ofta, men vid något tillfälle kanske du behöver ändra din domäns DNS-poster (Domain Name Server) när du använder Googles företagstjänster. Exempel på detta kan vara att du ställer in Gmail för din organisations e-postadresser eller att du anpassar adressen för en webbplats som har skapats i Google Sites. Du hanterar DNS-poster med hjälp av de administrativa verktygen hos domänvärden, inte på Googles administratörskonsol.

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt