Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh mọi trang web sang ngôn ngữ mà bạn chọn bằng cách sử dụng tính năng dịch được tích hợp sẵn trong Google Chrome.

Google Cloud Directory Sync

Check out our new cloud-based, identity-sync product—Directory Sync.

You can use Google Cloud Directory Sync (GCDS) to automatically synchronize users, groups, and contacts so that the data in your Google Account matches the data in your LDAP server, such as Microsoft Active Directory.

 
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
10768695963540070085
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73010