Sök i e-postlogg

Det är enbart avancerade administratörer som har åtkomst till e-postloggsökning. Funktionen för e-postloggsökning är inte tillgänglig för den kostnadsfria Google Apps-utgåvan och Google Apps for Nonprofits. Återförsäljare har inte åtkomst till sökning i e-postloggar för en vidaresåld domän när de ansluter till administratörskonsolen via återförsäljarkonsolen. Ämnesraden visas inte för kunder med Google Apps for Government.