Sök i e-postlogg

Det är enbart avancerade administratörer som har åtkomst till e-postloggsökning. Funktionen för e-postloggsökning är inte tillgänglig för den kostnadsfria G Suite-utgåvan och G Suite for Nonprofits. Återförsäljare har inte åtkomst till sökning i e-postloggar för en vidaresåld domän när de ansluter till administratörskonsolen via återförsäljarkonsolen. Ämnesraden visas inte för kunder med G Suite for Government.