Synchronizowanie danych haseł z Active Directory

Przy użyciu G Suite Password Sync (GSPS) możesz automatycznie synchronizować hasła użytkowników z Microsoft® Active Directory®. Za każdym razem, gdy hasło użytkownika w Active Directory zostanie zmienione, GSPS natychmiast przekaże zmiany na odpowiednie zarządzane konto Google.

Narzędzie GSPS jest dostępne dla administratorów G Suite i Cloud Identity.