Support för gruppanvändare

Titta närmare på hjälpen för användarna i din organisation, inklusive de mest populära ämnena. Vårt utbildningscenter är också en bra plats för att hjälpa användarna att komma igång med Groups for Business. Det innehåller tydliga guider för hur du skapar och använder grupper som e-postlistor, frågeforum, webbforum och gemensamma inkorgar.