Hantera mobila enheter för organisationen

Hantera de mobila enheter som används i din organisation med Google Mobile Management. Anställda kan komma åt sitt G Suite-konto från sina personliga mobila enheter eller en företagsägd enhet.

Med Google Mobile Management kan du erbjuda åtkomst till G Suite-tjänster, till exempel Gmail och Google Drive. Du kan också lägga till och välja andra mobila appar. Du kontrollerar inställningar för att skydda arbetsinnehåll på personliga och företagsägda enheter.