Zarządzanie urządzeniami mobilnymi w organizacji

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi w Google pozwala administrować takimi urządzeniami używanymi w Twojej organizacji. Pracownicy mogą uzyskiwać dostęp do swoich kont G Suite z osobistych urządzeń mobilnych lub tych należących do firmy.

Za pomocą Zarządzania urządzeniami mobilnymi w Google możesz udostępniać usługi G Suite, takie jak Gmail i Dysk Google. Możesz też dodawać i wybierać inne dostępne aplikacje mobilne. Masz pełną kontrolę nad ustawieniami, które zabezpieczają służbowe dane na urządzeniach osobistych i należących do firmy. 

Usługi G Suite na ekranach różnych urządzeń