ใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของคุณ

คุณสามารถใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ของคุณเพื่อเพิ่มผู้ใช้ในบัญชี เปิดบริการที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน ให้สิทธิ์เข้าถึงของผู้ดูแลระบบแก่ผู้ใช้ และจัดการบริการของ Google สำหรับองค์กรของคุณในด้านอื่นๆ