Konfigurera MX-poster (värdspecifika steg)

Om du vill börja använda G Suite måste du verifiera domänen och konfigurera domänens MX-poster för att dirigera e-postflödet till Gmails e-postservrar. Du kan slutföra båda dessa uppgifter eller bara konfigurera MX-poster för Gmail med MX-poster i konfigurationsguiden för G Suite.

Du lägger till och hanterar MX-poster med hjälp av de administrativa verktygen hos domänvärden, inte på Googles administratörskonsol. Klicka på din domänvärd nedan så visas de exakta stegen. Om du inte vet vem värden är läser du Identifiera domänvärden.

Jag behöver allmänna anvisningar eftersom min värd inte finns med på listan.

N-R