Lägga till nya användare eller e-postadresser

Innan personer i din organisation kan använda G Suite inom organisationen måste du ge dem ett eget användarkonto. Om du använder Gmail får de även en e-postadress på företaget eller skolan.

Dina alternativ finns nedan.