Tillämpa policyer för olika användare

Som administratör av ett G Suite-, Google Cloud- eller Education-konto kan du styra vilka tjänster och funktioner som är tillgängliga för användare i din organisation. Om du vill tillämpa policyer för användare använder du Googles administratörskonsol och placerar användare i organisationsenheter. Slå sedan på eller av tjänster och välj tjänstinställningar för varje organisationsenhet. Du kan också aktivera tjänster för enbart en grupp användare inom en organisationsenhet.