Stosowanie zasad do różnych użytkowników

Jeśli jesteś administratorem G Suite, Google Cloud lub konta edukacyjnego, kontrolujesz dostępność usług i funkcji dla użytkowników w organizacji. Aby zastosować zasady do kont użytkowników, umieść ich w jednostkach organizacyjnych za pomocą konsoli administracyjnej Google. Następnie włącz lub wyłącz usługi i wybierz ustawienia usług w każdej jednostce organizacyjnej. Możesz też włączyć usługi tylko dla grupy użytkowników w jednostce organizacyjnej.