Google Workspace 和 Cloud Identity 的語言支援與服務時間

您必須是 Google Workspace 或 Cloud Identity 進階版帳戶管理員,才可享有全年無休的支援服務。

可用的支援選項會因您的訂閱授權而異,不過無論您使用的服務為何,都有管道能與我們聯絡。聯絡支援團隊

國家/地區服務時間語言
澳洲 全年無休英語
加拿大 全年無休英語
捷克共和國 全年無休 英語
丹麥 全年無休英語
埃及 全年無休英語
芬蘭 全年無休英語
希臘 全年無休英語
香港 全年無休英語
匈牙利 全年無休英語
印度 全年無休英語
愛爾蘭 全年無休英語
以色列 全年無休英語
馬來西亞 全年無休英語
紐西蘭 全年無休英語
挪威 全年無休英語
菲律賓 全年無休英語
波蘭 全年無休英語
羅馬尼亞 全年無休英語
沙烏地阿拉伯 全年無休英語
新加坡 全年無休英語
南非 全年無休英語
斯里蘭卡 全年無休英語
瑞典 全年無休英語
阿拉伯聯合大公國 全年無休英語
英國 全年無休英語
美國 全年無休英語
越南 全年無休英語
所有國家/地區 全年無休英語
阿根廷全年無休西班牙語
智利 全年無休西班牙語
哥倫比亞 全年無休西班牙語
墨西哥 全年無休西班牙語
秘魯 全年無休西班牙語
西班牙 全年無休西班牙語
巴西 全年無休 葡萄牙語
葡萄牙 全年無休 葡萄牙語
法國週一至週五 9:00-18:00
(UTC+1)
法語
奧地利週一至週五 9:00-18:00
(UTC+1)
德語
德國週一至週五 9:00-18:00
(UTC+1)
德語
瑞士週一至週五 9:00-18:00
(UTC+1)
德語、法語
義大利週一至週五 9:00-18:00
(UTC+1)
義大利語
日本 全年無休日語
比利時週一至週五 9:00-18:00
(UTC+1)
荷蘭語、法語
荷蘭週一至週五 9:00-18:00
(UTC+1)
荷蘭語
俄羅斯週一至週五 9:00-18:00
(UTC+3)
俄語
烏克蘭週一至週五 8:00-17:00
(UTC+2)
俄語
泰國週一至週五 9:00-18:00 (UTC+7)泰語、英語
台灣 週一至週五 9:00-18:00 (UTC+8)中文
韓國 週一至週五 9:00-18:00 (UTC+9)韓語
印尼週一至週五 9:00-18:00 (UTC+7)印尼語、英語
土耳其 週一至週五 9:00-18:00 (UTC+3) 土耳其語
搜尋
清除搜尋內容
關閉搜尋
Google 應用程式
主選單
搜尋說明中心
true
73010
false