Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh bất kỳ trang web nào sang ngôn ngữ mà bạn chọn, sử dụng tính năng dịch được tích hợp cài sẵn trong Google Chrome.

Support phone numbers for Google Workspace & Cloud Identity

For 24/7 phone support, you must be an admin for a Google Workspace or Cloud Identity Premium account.

Phone support isn't available with the free edition of Google Workspace or Cloud Identity.

Phone numbers by locale

Most support numbers are toll-free, but your telephone provider might apply additional charges. You can also contact Google Workspace support by chat or email.

Before you call: Have your support PIN ready: Locate your PIN

CountryPhone numberHours of OperationLanguage
Australia 1800-726-151 24/7 English
Canada 1-877-355-5787 24/7 English
Czech Republic 800-500-361
24/7 English 
Denmark 80-603-148 24/7 English
Egypt 0800-000-0558In-country landline only 24/7 English
Finland 0800-94458 24/7 English
Greece 00800-441-498-82 24/7 English
Hong Kong 307-13746 24/7 English
Hungary 0680-987-455 24/7 English
India 1800-108-7879 24/7 English
Ireland 1800-812-105 24/7 English
Israel 1-809-303156 24/7 English
Malaysia 1-800-887-774 24/7 English
New Zealand 0800-957-854 24/7 English
Norway 800-30-103 24/7 English
Philippines 1-800-8-908-6435
63 2 8540-1148Toll number
24/7 English
Poland 800-702-429 24/7 English
Romania 0800-896-723 24/7 English
Saudi Arabia 800-844-9880 24/7 English
Singapore 1800-415-5514 24/7 English
South Africa 0800-000-773 24/7 English
Sri Lanka 011-247-0773 24/7 English
Sweden 0209-807-52 24/7 English
United Arab Emirates 8000-444-8847 24/7 English
United Kingdom 0800-169-0455 24/7 English
United States 1-877-355-5787 24/7 English
Vietnam 1800-4919 24/7 English
All countries 1-646-257-4500 24/7 English
Argentina 0800-266-1399
5411-598-45670
24/7 Spanish
Chile 123-002-00551
562-261-88298
24/7 Spanish
Colombia 01-800-518-2904 24/7 Spanish
Mexico 01-800-083-5649 24/7 Spanish
Peru 0800-554-50 24/7 Spanish
Spain 900-814-527
90 101 0014
24/7 Spanish
Brazil 0800-047-4795 24/7 Portuguese
Portugal 800-209-100 24/7 Portuguese
France 0805-540-801 9:00-18:00 (M-F)
UTC+1
French
Austria 0800-080-023 9:00-18:00 (M-F)
UTC+1
German
Germany 0800-891-1105 9:00-18:00 (M-F)
UTC+1
German
Switzerland 0800-00-04-46 9:00-18:00 (M-F)
UTC+1
German, French
Italy 800-930-858
848 780596
9:00-18:00 (M-F)
UTC+1
Italian
Japan 0120-556-813
03-4567-0733
24/7 Japanese
Belgium 0800-581-29 9:00-18:00 (M-F)
UTC+1
Dutch, French
Netherlands 0800-4500-001
0900-0401-069
9:00-18:00 (M-F)
UTC+1
Dutch
Russia 8-800-555-2796
+7-495-705-9164
9:00-18:00 (M-F)
UTC+3
Russian
Ukraine 0-800-502361 8:00-17:00 (M-F)
UTC+2
Russian
Thailand 001800-44-12917 9am-6pm (M-F) UTC+7 Thai, English
Taiwan 0800-666-540 9am-6pm (M-F) UTC+8 Mandarin
South Korea 0805-780-880 9am-6pm (M-F) UTC+9 Korean
Indonesia 001-803-4424-48
62 21 5085-1975Toll number
9am-6pm (M-F) UTC+7 Bahasa Indonesia, English
Turkey 00800-4488-29881
90 212 375 52 25Toll number
9:00-18:00 (M-F) UTC+3 Turkish
false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73010
false