หากต้องการติดต่อผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุน คุณต้องลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้ดูแลระบบ G Suite หรือติดต่อผู้ดูแลระบบรายอื่นในองค์กรให้ช่วยติดต่อฝ่ายสนับสนุนแทนคุณ ดังนี้