Zestawienie źródeł informacji o urządzeniach

Informacje o stanie i dane użytkowników urządzeń, które mają dostęp do danych organizacji

Informacje o urządzeniach mobilnych, komputerach i laptopach oraz ich użytkownikach znajdziesz w kilku różnych miejscach. W każdej lokalizacji znajdują się inne informacje i dostępne są różne opcje działania. Opisaliśmy je w tabeli poniżej.

Wskazówka: jeśli chcesz otrzymywać automatyczne e-maile dotyczące problemów związanych z zarządzaniem urządzeniem mobilnym, które wymagają Twojej uwagi, możesz skonfigurować alerty wywoływane przez określone zdarzenia. Możesz na przykład otrzymywać alerty, gdy urządzenie mobilne zostanie zhakowane lub zgłosi podejrzaną aktywność.Więcej informacji

Jakich informacji o urządzeniu potrzebujesz?

Informacje Zastosowanie informacji
Lista urządzeń mobilnych, na których użytkownik loguje się na swoje konto służbowe

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi wybranych użytkowników (czyszczenie, blokowanie, zatwierdzanie)

Otwórz konsolę administracyjną a następnie kliknij kolejno Użytkownicy a następnie nazwa użytkownika a następnie Zarządzane urządzenia

Więcej informacji

Lista wszystkich zarządzanych urządzeń i punktów końcowych

Sporządzanie listy wszystkich urządzeń (osobistych, należących do firmy) i punktów końcowych, za pomocą których użytkownik logował się na swoje konto służbowe. W zależności od sposobu zarządzania możesz sprawdzić:

  • ustawienia zabezpieczeń urządzenia,
  • właściwości urządzenia,
  • informacje kontaktowe użytkownika,
  • zainstalowane aplikacje

Otwórz konsolę administracyjnąa następnieUrządzenia i kliknij UrządzeniaUrządzenia mobilne lub Punkty końcowe

Więcej informacji (urządzenia mobilne)

Więcej informacji (punkty końcowe)

Lista urządzeń należących do firmy

  • Zarządzanie urządzeniami należącymi do firmy
  • Wyświetlanie informacji o rejestracji urządzeń z iOS
  • Korzystanie z narzędzi do zarządzania i przeprowadzania kontroli

Otwórz konsolę administracyjną a następnie kliknij kolejno Urządzenia a następnie Urządzenia należące do firmy

Więcej informacji

Lista urządzeń, które wymagają zatwierdzenia przez administratora

Wyświetlanie i zatwierdzanie urządzeń, które wymagają zatwierdzenia przez administratora, by mieć dostęp do danych organizacji

Otwórz konsolę administracyjną a następnie kliknij kolejno Urządzenia a następnie Zatwierdzanie urządzeń

Więcej informacji

Wykresy liczby użytkowników według typu urządzeń mobilnych w danym okresie

Wyświetlanie i eksportowanie danych serii czasowych aktywnych urządzeń mobilnych i użytkowników urządzeń według platformy.

Otwórz konsolę administracyjną a następnie kliknij kolejno Raporty a następnie Urządzenia a następnie Urządzenia mobilne

(lub otwórz konsolę administracyjnąa następnieUrządzeniaa następnieRaporty)

Więcej informacji

Lista zdarzeń na urządzeniach i punktach końcowych

Rozwiązywanie problemów z urządzeniami Możesz na przykład sprawdzić, jakie zdarzenie systemowe, które miało miejsce na urządzeniu, doprowadziło do wystąpienia problemu. Do tego typu zdarzeń mogą należeć:

  • aktualizacje systemu operacyjnego;
  • instalowanie, aktualizowanie i usuwanie aplikacji.

Otwórz konsolę administracyjną a następnie kliknij kolejno Raporty a następnie Kontrola a następnie Urządzenia

(lub otwórz konsolę administracyjnąa następnieUrządzeniaa następnieKontrola)

Więcej informacji

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem