Konfigurera uppringningsgrupper

Den här funktionen är tillgänglig med prenumerationerna Voice Standard och Premier. Läs mer
Du kan konfigurera uppringningsgrupper så att personer i organisationen kan svara på samtal från samma Google Voice-nummer. Med uppringningsgrupper kan medlemmarna turas om att besvara samtal. Du kan till exempel skapa en uppringningsgrupp för säljteamet. Inkommande samtal kan ringa hos alla medlemmar i teamet tills någon svarar. Eller så kan du ringa en medlem i taget, i slumpmässig ordning.
 

Innan du börjar

Samtal till en uppringningsgrupp vidarebefordras inte till mobilnummer som är kopplade till en användares Google Voice-nummer. Om du lägger till en användare i en uppringningsgrupp ringer Voice enbart användarens primära nummer. 

Obs! Medlemmar som du lägger till i uppringningsgruppen måste ha en Voice-licens och ett nummer.

Steg 1: Ge uppringningsgruppen ett namn och lägg till medlemmar

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen öppnar du Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avGoogle Voiceföljt avTjänsthantering.
 3. Klicka på Uppringningsgrupper.
 4. Högst upp klickar du på Skapa.
 5. Under Detaljer anger du visningsnamnet och kan även lägga till en beskrivning om du vill. Visningsnamnet identifierar när ett inkommande samtal är riktat till uppringningsgruppen.
 6. Under Medlemmar anger du gruppmedlemmarna en i taget i fältet Sök efter användare.
 7. När du är klar klickar du på Fortsätt.
 8. Följ stegen nedan för att ställa in uppringningsgruppen.

Steg 2: Ställ in samtalshantering

I avsnittet Konfigurera samtalshantering anger du hur inkommande samtal till uppringningsgruppen ska hanteras.

 1. Ange ringsignalen för inkommande samtal under Vidarebefordran av samtal:
  • Slumpvis – samtal rings till varje medlem i slumpmässig ordning tills någon svarar. Du kan ange hur lång tid varje medlem har innan samtalet omdirigeras till nästa medlem i gruppen.
  • Samtidigt – samtal rings till alla medlemmar samtidigt tills någon svarar.
 2. Under Utgående ringande kan behöriga användare ringa utgående samtal med nummer som är tilldelade till uppringningsgruppen. Dessutom kan alla medlemmar i uppringningsgruppen ringa samtal.
  • Om du vill att alla medlemmar i uppringningsgruppen ska kunna ringa utgående samtal markerar du rutan Alla medlemmar i uppringningsgruppen kan ringa samtal.
   Om du senare lägger till nya medlemmar i uppringningsgruppen tillåts de automatiskt ringa utgående samtal.
  • Om du vill lägga till personer utanför uppringningsgruppen eller endast ange vissa personer som ska kunna ringa utgående samtal klickar du på Sök efter användare under Behöriga uppringare och anger användarna.
 3. Under Obesvarade samtal klickar du på nedåtpilen "" och väljer vad som ska hända när ett samtal inte har besvarats inom 30 sekunder:
  • Fortsätt ringa – samtal fortsätter ringa användare i gruppen baserat på den ordning du har angett.
  • Spela upp ett meddelande och koppla bort – de ringande hör ett meddelande och sedan kopplas samtalet bort.
   • Valfritt meddelande – ange ett meddelande som de ringande hör innan samtalet kopplas bort. Du kan ha flera meddelanden på olika språk.
  • Vidarekoppla uppringaren – samtal vidarekopplas till ett annat telefonnummer. I fältet Typ av vidarebefordran klickar du på nedåtpilen "" och väljer typen av vidarebefordran:
   • Användare – ange e-postadressen till en användare i organisationen som du vill vidarekoppla uppringare till. När du anger text öppnas en lista över användare med en Google Voice-licens. Om du väljer en användare som inte har ett telefonnummer visas ett felmeddelande.
   • Virtuell receptionist – klicka på nedåtpilen "" och välj den automatiska receptionisten att vidarekoppla samtal till. Den virtuella receptionisten behöver ett telefonnummer, annars visas ett felmeddelande.
   • Uppringningsgrupp – klicka på nedåtpilen "" och välj den uppringningsgrupp som du vill vidarekoppla samtal till. Uppringningsgruppen måste ha minst en medlem med ett telefonnummer eller så visas ett felmeddelande.
   • Telefonnummer – ange telefonnumret som ringande ska vidarekopplas till. Om du vill använda ett telefonnummer som inte finns i USA klickar du på nedåtpil "" och väljer land eller region från listan.
  • Skicka till röstbrevlåda – samtalet vidarekopplas till röstbrevlådan.
   • Hälsningsmeddelande – ange det meddelande som ringande hör innan meddelandet går till röstbrevlådan. Du kan ha olika hälsningar för röstmeddelanden på olika språk.
   • Mottagare av röstmeddelanden – välj att skicka röstmeddelande till alla medlemmar i gruppen. Om du avmarkerar den här rutan måste du lägga till en mottagare i rutan Lägg till en annan användare.
   • Lägg till en annan användare – ange de användare (utanför uppringningsgruppen) som ska få röstmeddelanden.
 4. Klicka på Skapa uppringningsgruppen.

Steg 3: Tilldela nummer till uppringningsgruppen

När du har skapat en uppringningsgrupp tilldelar du ett eller flera nummer som ringande använder för att nå uppringningsgruppen.

 1.  Klicka på Tilldela ett nummer till vänster.
 2. I fältet Land/region klickar du på nedåtpilen "" och väljer land eller region.
 3. I fältet Adress för nödsamtal väljer du numrets adress för nödsamtal. I listan visas dina Voice-platser.
 4. I fältet Google Voice-nummer visar Voice ett tillgängligt nummer:
  • Klicka på Tilldela om du vill behålla numret.
  • Om du vill hitta ett annat nummer:
   1. Klicka på Ändra.
   2. Klicka på Välj bredvid ett nummer på listan.
   3. Klicka på Tilldela.
 5. Klicka på Slutför.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt