Het maximale halen uit uw Meet-hardware en -vergaderingen

U kunt het maximale halen uit uw vergaderingen met Meet-hardware en -software door de vergaderpatronen en het gebruik te bekijken. 

Dit zijn enkele praktische tips om het gebruik van vergaderingen te bekijken:

 • Analyseer meetingstatistieken en stel verbeteringsdoelen voor specifieke gebieden die belangrijk voor u zijn.

 • Zoek de meest en minst gebruikte meetingruimten en bekijk waarom deze ruimten vaak of weinig worden gebruikt. Door deze ruimten te bekijken en het gebruik ervan te controleren, kunt u besluiten of u onderbenutte systemen ergens anders wilt implementeren en kunt u zoeken naar de redenen waarom de meest gebruikte ruimten zo vaak worden gebruikt.

 • Zoek gebruiksgegevens waarmee u kunt bepalen welke typen ruimten en apparaten gebruikers graag gebruiken in meetings. U kunt de typen meetings bekijken, zoals interne versus externe, voor meer inzicht.

 • Bekijk gegevens uit actieve meetings om trends en patronen te ontdekken waar u voordeel uit kunt halen, zoals grote meetingruimten die door een klein aantal mensen worden gebruikt.

 • Zoek onderzoek over videoconferencecalls (VC) van andere bedrijven die net zo groot zijn als dat van u en kijk of het overeenkomt met patronen in uw eigen organisatie. U kunt het best kijken naar het maandelijkse aantal videominuten om te zien of uw organisatie overeenkomt met een andere organisatie.

VC-gebruik bijhouden

Als u de implementatie en het gebruik van VC door uw organisatie wilt meten, kunt u de volgende belangrijke statistieken bekijken:

 • Het aantal actieve ruimten en andere video-eindpunten.

 • Het aantal videominuten per maand.

 • Het aantal meetings per maand.

 • Het gemiddelde aantal deelnemers per meeting.

 • Gebruik per ruimte of apparaattype.

 • Gebruik van functies (zoals bellen, livestreams, opnemen).

Problemen met VC oplossen

Effectieve meetings verlopen soepel en er doen zich relatief weinig technische problemen voor. Wanneer zich technische problemen voordoen, zijn dit de meest voorkomende:

 • Slechte wifi-dekking.

 • Onjuist geconfigureerde firewall, proxy of VPN.

 • Onvoldoende netwerkbandbreedte.

 • Verouderde clientsoftware.

Deze problemen doen zich meestal voor als een gebruiker een eigen apparaat (laptop of mobiel apparaat) gebruikt als vergadereindpunt. U kunt problemen opsporen met de Meet-kwaliteitstool en andere tools en deze vervolgens samen met gebruikers oplossen. 

VC-gebruiksgegevens voor uw organisatie bekijken

Google Meet biedt analyses waarmee u kunt zien hoe vergaderingen worden gebruikt in uw organisatie. In de Meet-kwaliteitstool vindt u gegevens voor technische aspecten van vergaderingen. In de controlelogboeken van vergaderingen vindt u meer informatie over vergaderingen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen