Goedkeuringen (bètaversie) beheren


Ondersteunde versies voor deze functie: Business Standard en Plus; Enterprise; Education Plus; G Suite Business; Essentials.  Versies vergelijken

Gebruikers kunnen in Google Drive documenten sturen via een formeel goedkeuringsproces. Goedkeurders kunnen deze documenten goedkeuren, afwijzen of er feedback op geven, allemaal rechtstreeks vanuit Drive, Documenten en andere Google Workspace-bewerkingstools. Je kunt dit proces gebruiken om goedkeuring te krijgen voor een contract of een nieuwe werknemer, voor wijzigingen in een document voordat het wordt gepubliceerd en in andere situaties waarin formele goedkeuring is vereist.

Hoe het werkt

Wanneer een gebruiker een document ter goedkeuring verstuurt, krijgen goedkeurders een e-mail of Drive-meldingen over het verzoek. Als de gebruiker een deadline instelt, krijgen goedkeurders per e-mail herinneringen dat hun goedkeuring vereist is of de deadline inmiddels is verstreken.

Goedkeurders volgen een link naar het document en kunnen het vervolgens beoordelen, er reacties in plaatsen en het uiteindelijk afwijzen of goedkeuren. Als een gebruiker aan meerdere mensen goedkeuring vraagt, wordt het document goedgekeurd als alle betrokkenen hun goedkeuring hebben gegeven. Het bestand wordt afgewezen als 1 goedkeurder het afwijst.  

Nadat iemand goedkeuring heeft gegeven, wordt het document vergrendeld, zodat de overige goedkeurders dezelfde content zien. Vergrendelde bestanden kunnen pas worden bewerkt nadat ze zijn ontgrendeld of goedgekeurd. Als een bestand wordt ontgrendeld, wordt het lopende goedkeuringsverzoek geannuleerd.

Vraag gebruikers Goedkeuring vragen voor bestanden in Google Drive te lezen voor meer informatie.

Aanmelden voor de bètaversie van Goedkeuringen

Vul dit formulier in om u aan te melden.

Goedkeuringen beheren

Als beheerder kun je bepalen wat de rol van gebruikers en bestanden is in het goedkeuringsproces.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenGoogle Workspaceand thenDrive en Documenten.
 3. Klik op Goedkeuringen.
 4. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de instelling voor iedereen geldt. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid of een configuratiegroep.
 5. Als je wilt dat gebruikers van buiten de organisatie documenten kunnen goedkeuren die eigendom zijn van de organisatie, klik je onder Verzoeken om goedkeuring toestaan voor bestanden waarvan uw organisatie de eigenaar is op Aan.
 6. Als je wilt dat gebruikers goedkeuring kunnen vragen voor bestanden van buiten de organisatie, klik je onder Gebruikers in uw organisatie toestaan goedkeuring te vragen voor bestanden op Aan.
 7. Klik op Opslaan. Als u een organisatie-eenheid of groep heeft ingesteld, kunt u de instelling wellicht laten overnemen of overschrijven van een bovenliggende organisatie-eenheid of instellen op Niet ingesteld voor een groep.

Bekende problemen

 • Alleen gebruikers die toegang hebben tot de bètaversie van Goedkeuringen, kunnen het goedkeuringssysteem gebruiken.
 • In de bètaversie van Goedkeuringen kun je gegevens over goedkeuringen niet exporteren via Google Takeout.

Feedback sturen voor een bètaproduct

U kunt rechtstreeks in het product feedback geven.

 1. Klik op Menu.
 2. Klik op Feedback sturen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen