Felsök CNAME-poster

När du har lagt till en CNAME-post i domänens DNS-inställningar, låt säga för att anpassa en webbadress eller återställa Google-kontot, kan du kontrollera status för ändringen genom att kontrollera vilka A-poster som gäller för närvarande på domänen. Hitta domänens CNAME-poster med en webbtjänst från tredje part eller genom att köra DNS-förfrågningar från datorn. Du kan se om posten har lagts till. Om så är fallet kan du även kontrollera att du har gjort ändringen korrekt.

Innan du börjar

Tänk på att det kan ta upp till 72 timmar för DNS-ändringar att verkställas, beroende på postens TTL-värde när du gjorde ändringen. Vad är TTL?

Om du köpte din domän från en Google-partner under registreringen för ditt konto på Google Cloud behöver du inte lägga till en CNAME-post för att verifiera att du äger domänen. Vi redan vet att du äger domänen.

Leta upp och kontrollera CNAME-poster

Sök efter CNAME-poster hos domänvärden
 1. Öppna domänvärdens webbplats. Få hjälp med att identifiera domänvärden.
 2. Logga in på domänens värdkonto.
 3. Öppna DNS-posterna för domänen. Få hjälp med att hitta DNS-posterna.
 4. Bekräfta resultaten. Beroende på syftet ska värdena som returneras matcha dem på sidan CNAME-postvärden, exempelvis:

   

  Domän Typ Klass TTL Svar
  mail.solarmora.com. CNAME IN 3 600 ghs.googlehosted.com.
Kör nslookup på datorn

Programmet nslookup levereras med de flesta operativsystem och kan användas för att sök efter information om namnservrar via kommandoraden i Microsoft® Windows®, Apple® Mac® eller Linux®.

 1. Starta kommandoraden i Windows genom att klicka på Start > Kör. Ange cmd och tryck på Retur.

  Starta terminalen på Mac eller Linux.

 2. Ange följande kommando:

  nslookup -q=cname mail.dindomän.com 

  Ersätt dindomän.com med namnet på domänen som har CNAME-posten du vill visa.

 3. Tolka utdata som i exemplet, spottedfig. org:
  nslookup -q=cname mail.solarmora.com

  Exemplet returnerar:

  Server:    8.8.8.8 
  Address:   8.8.8.8#53
  Non-authoritative answer:
  mail.solarmora.com    canonical name = ghs.googlehosted.com.

  Den relevanta delen är de två sista raderna. Detta anger att mail.solarmora.com pekar på det kanoniska namnet ghs.googlehosted.com.

 4. (Valfritt) Kontrollera de två första raderna i utdata för nslookup och säkerställa att IP-adressen som visas (i exemplet 8.8.8.8) representerar den namnserver du vill använda. Du kan ha konfigurerat en annan namnserver beroende på din ISP eller anpassade konfiguration. Du kan även välja att bifoga 8.8.8.8 till kommandot nslookup och använda lösningstjänsten Google Public DNS, exempelvis:
  nslookup -q=cname mail.solarmora.com 8.8.8.8

Behöver du mer hjälp?

Kontakta domänvärden direkt om du behöver mer hjälp. Om du försöker verifiera domänägarskap och behöver hjälp med att berätta för värden exakt vad du behöver läser du Vad ska jag säga till domänvärden?

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?