Groepen beheren

Mailinglijsten maken


Dit artikel is bestemd voor G Suite-beheerders. Als u uw eigen groepen wilt beheren, bekijkt u het Helpcentrum voor Google Groepen." "

U kunt mailinglijsten (ook wel distributielijsten genoemd) gebruiken om meerdere mensen te e-mailen via één e-mailadres.

Een mailinglijstgroep maken

De Beheerdersconsole gebruiken

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Groepen.
 3. Klik linksboven op Groep maken.
 4. Voer de volgende gegevens in en klik op Volgende:
   
  Instelling Beschrijving
  Naam
  De naam waarmee de groep wordt aangeduid in lijsten en berichten. Volg deze richtlijnen:
  • Namen mogen maximaal 73 tekens bevatten.
  • Gebruik namen waaruit het doel van de groep duidelijk wordt.

   

   

  Beschrijving

  Het doel van de groep of hoe deze wordt gebruikt. Deze informatie wordt weergegeven op de pagina 'Over' van de groep. U kunt bijvoorbeeld informatie toevoegen over groepsleden, groespcontent, veelgestelde vragen of links naar gerelateerde groepen.

  E-mailadres groep

  ​Het e-mailadres dat is gebruikt voor de groep. Als je meer dan één domein hebt, selecteer je het juiste domein in de lijst. E-mailadressen mogen maximaal 63 tekens bevatten. Deze limiet is exclusief het domeingedeelte van het adres, zoals @gmail.com.

  Sommige woorden zijn gereserveerd en kunnen niet worden gebruikt als e-mailadres. Zie Woorden die niet kunnen worden gebruikt in e-mailadressen voor meer informatie. Als u de groep maakt op groups.google.com, bekijkt u de informatie over gereserveerde woorden.

  Als je een groep maakt met een werk- of schoolaccount, bevat je e-mailadres mogelijk een achtervoegsel, zoals '-user-created'. Als de groepsnaam bijvoorbeeld training is, ziet het daadwerkelijke e-mailadres er misschien zo uit: training-user-created@jouw_domein.

  Groepseigenaren (Optioneel) Zoek de naam of het e-mailadres van gebruikers die de rol Eigenaar moeten hebben voor deze groep.
 5. Kies instellingen voor groepsleden met de rol Eigenaar, Beheerder of Lid. Kies ook of de groep openbaar is voor de hele organisatie en mensen van buiten de organisatie (externe gebruikers):
   
 6. Instelling

  Beschrijving

  Toegangstype

  Selecteer een vooraf geconfigureerd toegangstype of kies handmatig de juiste instellingen:

  • Openbaar: Toegankelijk voor iedereen in uw organisatie. Afhankelijk van de instellingen kan de groep ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten uw organisatie. Groepen met de instelling 'Openbaar' ontvangen wellicht meer spamberichten. Kwaadwillende afzenders sturen bijvoorbeeld vaak spam naar e-mailadressen die ze op openbare websites vinden.
  • Team: Toegankelijk voor een bepaald team in uw organisatie. Selecteer deze instelling als u een groep wilt maken voor een specifieke interne afdeling of een specifiek intern team.
  • Alleen aankondigingen: Wordt gebruikt om informatie te verzenden naar een groep. Gebruik deze instelling bijvoorbeeld voor een groep waarin de leden bedrijfsnieuws moeten ontvangen.
  • Beperkt: Een privégroep voor werknemers die persoonlijke of gevoelige informatie delen.
  • Aangepast: Geeft aan dat de instellingen handmatig zijn geconfigureerd.

  Toegangsinstellingen

  Kies de juiste instellingen voor elke categorie gebruikers. Deze instellingen bepalen wat mensen in de groep mogen doen. U kunt echter ook op rollen gebaseerde rechten instellen voor de groep in Google Groepen, groups.google.com. Meer informatie over groepsrollen.

  Opmerking: De categorie 'Extern' bevat iedereen buiten uw organisatie. Externe mensen kunnen groepsleden of niet-leden zijn.

  Lidmaatschapsinstellingen

  Kies of groepsleden die eigenaar, beheerder of lid zijn, mensen rechtstreeks aan de groep kunnen toevoegen, mensen kunnen uitnodigen om lid te worden van de groep en verzoeken om deelname aan de groep kunnen goedkeuren.

  Wie aan de groep mag deelnemen

  Kies hoe u mensen aan de groep wilt toevoegen:

  • Iedereen in de organisatie mag vragen: Mensen in de organisatie moeten eerst om toegang vragen en worden goedgekeurd voordat ze lid kunnen worden van de groep.
  • Iedereen in de organisatie mag lid worden: Mensen in de organisatie kunnen zichzelf rechtstreeks aan de groep toevoegen.
  • Alleen uitgenodigde gebruikers: Mensen kunnen alleen lid worden van de groep als ze zijn uitgenodigd. 

  Leden van buiten uw organisatie toestaan

  Schakel deze instelling uit om te voorkomen dat externe gebruikers worden toegevoegd aan de groep. Schakel de instelling in om externe mensen in de groep toe te staan.

  Opmerking: Als u G Suite-beheerder bent van Google Groepen kunt u externe mensen toevoegen aan groepen in de Google Beheerdersconsole.

   

 7. Klik op Groep maken.Wacht enkele minuten totdat de nieuwe groep actief is voordat je een bericht naar de groep stuurt. Als je dat niet doet, krijg je wellicht de melding dat het bericht niet kan worden bezorgd.
De nieuwe versie van Google Groepen gebruiken

Voor deze functie moet Google Groups for Business worden ingeschakeld.

 1. Log in bij Google Groepen.
 2. Klik linksboven op Groep maken.
 3. Geef informatie over en instellingen voor de groep op.
  Informatie over instellingen.
 4. Klik op Groep maken.

Wacht enkele minuten totdat de nieuwe groep actief is voordat je een bericht naar de groep stuurt. Als je dat niet doet, krijg je wellicht de melding dat het bericht niet kan worden bezorgd.

 


Informatie over instellingen voor de nieuwe versie van Groepen

Informatie over Groepen

Optie Beschrijving
Groepsnaam
De naam waarmee de groep wordt aangeduid in lijsten en berichten. Volg deze richtlijnen:
 • Namen mogen maximaal 73 tekens bevatten.
 • Gebruik namen waaruit het doel van de groep duidelijk wordt.

 

 

E-mailadres van groep

​Het e-mailadres dat is gebruikt voor de groep. Als je meer dan één domein hebt, selecteer je het juiste domein in de lijst. E-mailadressen mogen maximaal 63 tekens bevatten. Deze limiet is exclusief het domeingedeelte van het adres, zoals @gmail.com.

Sommige woorden zijn gereserveerd en kunnen niet worden gebruikt als e-mailadres. Zie Woorden die niet kunnen worden gebruikt in e-mailadressen voor meer informatie. Als u de groep maakt op groups.google.com, bekijkt u de informatie over gereserveerde woorden.

Als je een groep maakt met een werk- of schoolaccount, bevat je e-mailadres mogelijk een achtervoegsel, zoals '-user-created'. Als de groepsnaam bijvoorbeeld training is, ziet het daadwerkelijke e-mailadres er misschien zo uit: training-user-created@jouw_domein.

Beschrijving van groep

Het doel van de groep of hoe deze wordt gebruikt. Deze informatie wordt weergegeven op de pagina 'Over' van de groep. U kunt bijvoorbeeld informatie toevoegen over groepsleden, groespcontent, veelgestelde vragen of links naar gerelateerde groepen.

Privacyinstellingen

Optie  Beschrijving
Wie in de groep kan zoeken Bepaal wie de groep kan vinden door te zoeken naar de naam, het e-mailadres of gesprekken van de groep. Als je Groepen via je werk of school gebruikt, zijn de beschikbare opties afhankelijk van de instellingen voor je organisatie.
Wie kan deelnemen aan de groep

Kies een optie:

 • Alleen uitgenodigde gebruikers: Mensen moeten worden uitgenodigd om lid te worden van de groep. Ze kunnen zichzelf niet rechtstreeks toevoegen of vragen om lid te worden.
 • Alleen gebruikers binnen de organisatie: Mensen in je organisatie kunnen zichzelf aan de groep toevoegen.
 • Organisatieleden mogen vragen: Mensen in je organisatie kunnen vragen om te worden toegevoegd aan de groep.
Wie kan gesprekken bekijken Geef aan wie gesprekken kan bekijken die in de groep zijn gepost.
Wie mag posten Selecteer wie er berichten kan sturen naar het e-mailadres van de groep.
Wie kan leden bekijken Geef aan wie de ledenlijst van de groep kan bekijken.

Leden toevoegen

Optie Beschrijving
Groepsleden De namen of e-mailadressen van mensen die je wilt toevoegen en de rol Lid wilt geven.
Iedereen in een groep heeft de rol 'lid'. Alle rechten die zijn ingesteld voor de rol 'lid, worden automatisch aan alle andere rollen toegewezen.
Groepsbeheerders De namen of e-mailadressen van mensen die je wilt toevoegen en de rol Beheerder wilt geven. Beheerders kunnen alles doen wat een eigenaar kan, behalve de groep verwijderen of een ander lid eigenaar maken. Een groep kan geen beheerder zijn van een andere groep.
Groepseigenaren De namen of e-mailadressen van mensen die je wilt toevoegen en de rol Eigenaar wilt geven.  

Leden met de rol Eigenaar hebben deze rechten:

 • Berichten naar de groep sturen.
 • Groepsleden toevoegen of verwijderen, inclusief eigenaren.
 • De rol van een lid wijzigen (bijvoorbeeld van Lid in Eigenaar).
 • Groepsinstellingen wijzigen.
 • De groep verwijderen.
 • Groepslidmaatschappen en -berichten exporteren.

Opmerking: U kunt de rol Eigenaar toewijzen aan elk groepslid. Een groep kan echter niet de rol Eigenaar hebben voor een andere groep.

 

Welkomstbericht Een bericht dat naar mensen wordt gemaild als ze aan de groep worden toegevoegd zonder hiervoor te zijn uitgenodigd. Deze optie is alleen beschikbaar als 'Leden rechtstreeks toevoegen' is ingesteld op Ingeschakeld.
Uitnodigingsbericht Een bericht dat naar mensen wordt gemaild in de uitnodiging om lid te worden aan de groep. Mensen die zijn uitgenodigd, klikken op een link in de uitnodiging om deel te nemen. Deze optie is alleen beschikbaar als 'Leden rechtstreeks toevoegen' is ingesteld op Uitgeschakeld
Abonnement

Voorkeuren voor het ontvangen van e-mails van de groep. Beschikbare opties:

 • Elk nieuw bericht: Berichten worden afzonderlijk gestuurd zodra ze in de groep worden gepost.
 • Dagelijkse overzichten verzenden: Er worden maximaal vijfentwintig volledige berichten in één e-mail samengevoegd en dagelijks gestuurd.
 • Gecombineerde updates: Er worden maximaal honderdvijftig berichten in één e-mail samengevoegd en dagelijks gestuurd.
 • Geen e-mailupdates verzenden: Er worden geen e-mailberichten gestuurd vanuit de groep.
Leden rechtstreeks toevoegen

Geeft aan of leden rechtstreeks aan de groep kunnen worden toegevoegd of dat ze moeten worden uitgenodigd om deel te nemen.

Als je 'Leden rechtstreeks toevoegen' inschakelt: Opgegeven gebruikers worden aan de groep toegevoegd met de abonnementsinstellingen die je selecteert. Leden kunnen hun abonnementsinstellingen later wijzigen.

Als je 'Leden rechtstreeks toevoegen' uitschakelt: Opgegeven gebruikers ontvangen een e-mailuitnodiging om lid te worden van de groep. Ze worden pas aan de groep toegevoegd nadat ze de uitnodiging hebben geaccepteerd.

De klassieke versie van Google Groepen gebruiken

Voor deze functie moet Google Groups for Business worden ingeschakeld.

 1. Log in bij Google Groepen.
 2. Klik linksboven op Groep maken.
 3. Geef informatie over en instellingen voor de groep op.
   Informatie over instellingen.
 4. Klik op Groep maken.

Wacht enkele minuten totdat de nieuwe groep actief is voordat je een bericht naar de groep stuurt. Als je dat niet doet, krijg je wellicht de melding dat het bericht niet kan worden bezorgd.


Informatie over instellingen voor de klassieke versie van Groepen

Optie Beschrijving
Groepsnaam
De naam waarmee de groep wordt aangeduid in lijsten en berichten. Volg deze richtlijnen:
 • Namen mogen maximaal 73 tekens bevatten.
 • Gebruik namen waaruit het doel van de groep duidelijk wordt.

 

 

Groepsmailadres

​Het e-mailadres dat is gebruikt voor de groep. Als je meer dan één domein hebt, selecteer je het juiste domein in de lijst. E-mailadressen mogen maximaal 63 tekens bevatten. Deze limiet is exclusief het domeingedeelte van het adres, zoals @gmail.com.

Sommige woorden zijn gereserveerd en kunnen niet worden gebruikt als e-mailadres. Zie Woorden die niet kunnen worden gebruikt in e-mailadressen voor meer informatie. Als u de groep maakt op groups.google.com, bekijkt u de informatie over gereserveerde woorden.

Als je een groep maakt met een werk- of schoolaccount, bevat je e-mailadres mogelijk een achtervoegsel, zoals '-user-created'. Als de groepsnaam bijvoorbeeld training is, ziet het daadwerkelijke e-mailadres er misschien zo uit: training-user-created@jouw_domein.

Groepsbeschrijving

Het doel van de groep of hoe deze wordt gebruikt. Deze informatie wordt weergegeven op de pagina 'Over' van de groep. U kunt bijvoorbeeld informatie toevoegen over groepsleden, groespcontent, veelgestelde vragen of links naar gerelateerde groepen.

Primaire taal groep De taal voor e-mails wordt gebruikt voor door het systeem gegenereerde informatie die naar groepsleden wordt gestuurd, waaronder content in e-mailsamenvattingen en voetteksten.
Groepstype Selecteer het groepstype Mailinglijst.
Basisrechten

Rechten voor:

 • Groepszichtbaarheid: wie het e-mailadres en de beschrijving van de groep kan zien.
 • Onderwerpen bekijken: wie onderwerpen in de groep kan bekijken.
 • Posten: wie kan posten in de groep.
 • Deelnemen aan de groep: wie kan deelnemen aan de groep.

Volgende stappen

(Optioneel) Kies aanvullende instellingen, zoals berichtmoderatie en e-mailvoetteksten in Google Groepen. Zie Een groep maken en groepsinstellingen kiezen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?