Wyświetlanie i zmienianie stanu alertu

Na stronie szczegółów alertu możesz zobaczyć i zmienić stan alertu: Nierozpoczęty, W toku lub Zamknięty. Dzięki temu osoby, którym przypisano alerty, mogą na bieżąco informować pozostałych administratorów o wykonywanych działaniach – na przykład wyświetlaniu komunikatów o zgłoszonych przez użytkowników przypadkach phishingu lub sprawdzaniu użytkowników, którzy mogą być odpowiedzialni za phishing.  

Wyświetlanie alertów według stanu

 1. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zabezpieczenia a potem Centrum alertów.
  Zobaczysz wszystkie alerty w domenie. Kolumna Stan zawiera stan poszczególnych alertów.
 3. Aby filtrować alerty według stanu, na górze kliknij Dodaj filtr i wybierz Stan.
 4. Zaznacz pole Nierozpoczęty, W toku lub Zamknięty i kliknij ZASTOSUJ. Na górze pojawi się etykieta stanu.
 5. Kliknij alert, aby wyświetlić jego szczegóły.
 6. Aby wyświetlić alerty z innym stanem, na górze kliknij Stan i wybierz z listy Nierozpoczęty, W toku lub Zamknięty.
 7. Aby zobaczyć wszystkie alerty, na górze kliknij Centrum alertów. Zobaczysz pełną listę alertów niezależnie od stanu.

Omówienie strony szczegółów alertu

 • Gdy klikniesz alert, w pasku bocznym po lewej stronie zobaczysz jego szczegóły. Tutaj możesz też przypisać go administratorowi w domenie, zmienić jego stan i wykonać inne czynności. Niektórzy administratorzy mogą kliknąć Nowa analiza zagrożeń, aby rozpocząć analizę zagrożeń. Więcej informacji
 • W zależności od konkretnego alertu w sekcji Najważniejsze informacje zobaczysz: podsumowanie alertu; datę jego wystąpienia; użytkownika, który wykonał czynność (lub którego ta czynność dotyczyła); a także inne szczegółowe informacje, na przykład treść, datę i adresatów alertu e-mail.
 • Widoczne są też powiązane alerty i szczegóły historii alertu.

Przypisywanie stanu do alertu

 1. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zabezpieczenia a potem Centrum alertów.
  Zobaczysz panel z listą alertów.
 3. Aby przypisać stan do alertu, kliknij go.
 4. Wybierz odpowiednią opcję z listy Stan (Nierozpoczęty, W toku lub Zamknięty).
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73010
false
false