Wyświetlanie i zmienianie osób, którym przypisano alerty

Na stronie szczegółów alertu możesz przypisać alert administratorowi.Każdy alert można przypisać tylko 1 osobie, a osoba ta musi mieć dostęp do Centrum alertów.

Osoby, którym przypisano alerty, mogą wykonywać związane z nimi działania – na przykład wyświetlać komunikaty o zgłoszonych przez użytkowników przypadkach phishingu lub sprawdzać użytkowników, którzy mogą być odpowiedzialni za phishing. Mogą też zmieniać stan alertu (Nierozpoczęty, W toku, Zamknięty) i jego wagę (Duża, Umiarkowana, Mała), aby na bieżąco informować pozostałych administratorów.

Wyświetlanie alertów według przypisanych osób

 1. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz menu "" a potem "" Bezpieczeństwo a potem Centrum alertów.
  Zobaczysz wszystkie alerty w domenie. W kolumnie Osoba, której przypisano alert zobaczysz osoby, którym przypisano poszczególne alerty (jeśli zostały wybrane).
 3. Aby filtrować alerty według przypisanych osób, na górze kliknij Dodaj filtr i wybierz Osoba, której przypisano alert.
 4. Wpisz nazwę użytkownika wybranego administratora i kliknij ZASTOSUJ.
 5. Aby zobaczyć wszystkie alerty, na górze kliknij Centrum alertów. Zobaczysz pełną listę alertów niezależnie od osoby, której je przypisano.

Omówienie strony szczegółów alertu

 1. Gdy klikniesz alert, w pasku bocznym po lewej stronie zobaczysz jego szczegóły. Tutaj możesz też przypisać go administratorowi w domenie, zmienić jego stan i wykonać inne czynności. Niektórzy administratorzy mogą kliknąć Nowa analiza zagrożeń, aby rozpocząć analizę zagrożeń. Więcej informacji
 2. W zależności od konkretnego alertu w sekcji Najważniejsze informacje zobaczysz: podsumowanie alertu; datę jego wystąpienia; użytkownika, który wykonał czynność (lub którego ta czynność dotyczyła); a także inne szczegółowe informacje, na przykład treść, datę i adresatów alertu e-mail.
 3. Widoczne są też powiązane alerty i szczegóły historii alertu.

Wybieranie osoby przypisanej do alertu

 1. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz menu "" a potem "" Bezpieczeństwo a potem Centrum alertów.
  Zobaczysz panel z listą alertów.
 3. Aby przypisać osobę do alertu, kliknij go.
 4. W kolumnie po lewej stronie wpisz nazwę użytkownika wybranego administratora i kliknij ZASTOSUJ.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73010
false
false