Konfigurowanie e-maili z powiadomieniami z Centrum alertów

Możesz skonfigurować regułę w konsoli administracyjnej Google, aby ustawić e-maile z powiadomieniami dotyczącymi Centrum alertów. Za pomocą reguł można też skonfigurować inne ustawienia, na przykład włączyć lub wyłączyć alerty z Centrum alertów.

Konfigurowanie e-maili z powiadomieniami z Centrum alertów:

 1. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu "" a potem "" Reguły.
  Strona Reguły zawiera listę reguł śledzenia zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, takich jak podejrzana próba logowania, zhakowanie urządzenia, ujawnienie hasła czy dodanie nowego użytkownika. W przypadku niektórych z tych zdarzeń możesz włączyć alerty, co oznacza, że będą się one pojawiać w Centrum alertów. Dla wszystkich alertów możesz skonfigurować e-maile z powiadomieniami.
 3. Kliknij regułę, aby otworzyć stronę Szczegóły reguły.
 4. Kliknij panel Czynności.
 5. Jeśli opcja Alerty jest dostępna, włącz alert i wybierz domyślną wagę
  Jeśli wyłączysz alert, e-maile z powiadomieniami nie będą wysyłane.
 6. W sekcji Wysyłanie e-maili z powiadomieniami możesz wybrać opcję Wszyscy superadministratorzy, a także kliknąć Dodaj odbiorców e-maila, aby dodać wielu adresatów z listy użytkowników w Twojej domenie.

  Ważne: jako adresatów e-maili z powiadomieniami możesz dodać grupy. Aby użytkownicy spoza organizacji mogli wysyłać e-maile z powiadomieniami do grupy, musisz poprawnie skonfigurować ustawienia dostępu tej grupy. Instrukcje znajdziesz poniżej w sekcji Wyświetlanie i edytowanie ustawień dostępu do grup dla e-maili z powiadomieniami.
   
 7. Kliknij DALEJ – SPRAWDŹ.
 8. Kliknij AKTUALIZUJ REGUŁĘ.
 9. Na stronie Szczegóły reguły kliknij Reguły w lewym górnym rogu, aby wrócić na stronę Reguły.
 10. Sprawdź, czy:
  • Stan reguły jest ustawiony na Aktywna.
  • Kolumna Działania zawiera wartość Wyślij powiadomienie.
  • Jeśli dla reguły jest dostępny alert w Centrum alertów, w kolumnie Alerty widoczna jest wartość Włączone. W przypadku reguł, które nie generują alertu w Centrum alertów, w kolumnie Alerty widoczny jest myślnik.

Wyświetlanie i edytowanie ustawień dostępu do grup dla e-maili z powiadomieniami

Jako adresatów e-maili z powiadomieniami możesz dodać grupy. Aby użytkownicy spoza organizacji mogli wysyłać e-maile z powiadomieniami do grupy, musisz poprawnie skonfigurować ustawienia dostępu tej grupy.

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia dostępu do grupy:

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google na admin.google.com.
  Użyj konta administratora, a nie osobistego konta Gmail.
 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu "" a potem "" Katalog a potemGrupy.
 3. Najedź kursorem na grupę, której chcesz przyznać dostęp do e-maili z powiadomieniami z Centrum alertów, a następnie kliknij Edytuj ustawienia.
 4. Kliknij sekcję Typ dostępu, aby zaktualizować ustawienia dostępu do grupy.
  Na przykład w wierszu Publikowanie postów zaznacz pole Zewnętrzne. Dzięki temu osoby spoza organizacji będą mogły publikować wiadomości w grupie.
 5. Kliknij ZAPISZ.

Więcej informacji i instrukcji znajdziesz w artykule Wyświetlanie i edytowanie informacji o grupach.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73010
false
false