Ocenianie aplikacji z Marketplace

Ty i Twoi użytkownicy możecie oceniać aplikacje z G Suite Marketplace, aby przesyłać konstruktywne opinie i pomagać innym osobom w znajdowaniu odpowiednich aplikacji.

Ocenianie aplikacji

 1. Otwórz G Suite Marketplace i zaloguj się na zarządzane konto Google (takie jak konto G Suite lub Cloud Identity).
 2. Po lewej stronie przewiń w dół i kliknij Zarządzaj aplikacjami.
  Jeśli lewy panel nie jest widoczny, u góry kliknij Menu Menu, aby go otworzyć.
 3. Kliknij aplikację, którą chcesz ocenić.
 4. W sekcji Oceń tę aplikację dodaj ocenę i opinię (maksymalnie 2000 słów).
 5. Po wykonaniu tych czynności kliknij Prześlij opinię.

Wskazówki dotyczące oceniania i komentowania

Porady i wskazówki dotyczące oceniania
 • Tekst powinien być czytelny: nie nadużywaj wielkich liter ani znaków interpunkcyjnych. Przestrzegaj reguł gramatycznych i sprawdzaj pisownię. Pisanie opinii traktuj poważnie, bo będzie miała ona istotne znaczenie.
 • Zadbaj o jasność przekazu: publikuj zrozumiałe, ważne i rzetelne informacje. W swojej opinii możesz uwzględnić zalety i wady aplikacji, aby pomóc deweloperom zrozumieć, co działa dobrze, a co wymaga poprawek.
 • Bądź uprzejmy: pisz szczerze, ale profesjonalnie. Jeśli szybko napiszesz opinię, w której dasz upust swojej frustracji, być może chwilowo poczujesz się lepiej. Jednak pamiętaj, że to dobrze napisana opinia zazwyczaj przynosi więcej długoterminowych korzyści.
Zasady dotyczące oceniania i zamieszczania opinii

Opinie naruszające poniższe zasady zostaną usunięte:

 • Spam i fałszywe opinie: opinia musi być autentycznym opisem Twoich wrażeń z użytkowania aplikacji lub usługi i nie powinna być publikowana w celu manipulowania oceną aplikacji. Nie przesyłaj fałszywych opinii. Nie publikuj spamu ani nie powtarzaj wielokrotnie tej samej treści. Nie pisz wielu opinii o tej samej aplikacji przy użyciu różnych kont.

 • Opinie nie na temat: opinia musi dotyczyć aplikacji lub usługi, którą oceniasz. Opinie nie są przeznaczone do nagabywania, do pisania komentarzy na tematy społeczne lub polityczne ani do prezentowania osobistych przekonań.

 • Nielegalne treści: nie można publikować opinii zawierających nielegalną treść lub linki do takich treści (np. do stron oferujących sprzedaż leków na receptę bez konieczności okazywania recepty).

 • Reklamy: opinii nie można używać do zamieszczania reklam ani do publikowania treści marketingowych i komercyjnych, w tym treści podmiotów stowarzyszonych lub treści polecających. W opiniach nie wolno dodawać numerów telefonów, adresów e-mail ani linków do innych stron.

 • Materiały o treści seksualnej: nie zezwalamy na opinie zawierające materiały o treści seksualnej ani na opinie promujące takie treści. Ponadto zabronione są opinie przedstawiające dzieci lub adresowane do dzieci w kontekście seksualnym. W przypadku tego typu treści usuniemy opinię, zamkniemy konto oraz w stosownych przypadkach prześlemy zgłoszenie do organizacji NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) i zawiadomimy odpowiednie organy wymiaru sprawiedliwości.

 • Wypowiedzi szerzące nienawiść: nie są dozwolone opinie nawołujące do przemocy lub szerzące nienawiść wobec konkretnych osób lub grup ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową albo inną cechę, która może być przyczyną systematycznej dyskryminacji lub marginalizacji.

 • Treści obraźliwe: opinie zawierające nieprzyzwoite, wulgarne lub obraźliwe treści są usuwane.

 • Konflikt interesów: opinie mają największą wartość, gdy są szczere i obiektywne. Jeśli jesteś właścicielem aplikacji lub pracujesz dla firmy, która ją utworzyła, nie oceniaj jej. Nie oferuj ani nie przyjmuj pieniędzy ani innych korzyści za pisanie opinii.

 • Treści chronione prawem autorskim: nie można publikować opinii, które naruszają prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Więcej informacji znajdziesz w Centrum pomocy z zakresu praw autorskich.

 • Podszywanie się pod inne osoby: nie można publikować opinii w imieniu innych osób ani wprowadzać w błąd co do swojej tożsamości lub powiązań z ocenianą aplikacją.

 • Dane osobowe i poufne: nie jest dozwolone publikowanie opinii zawierających dane osobowe lub poufne, takie jak adres, numer dowodu osobistego lub inne informacje, które nie są ogólnodostępne.

 • Dręczenie i nękanie: nie zezwalamy na używanie G Suite Marketplace do nękania, dręczenia lub atakowania innych osób. Usuwamy opinie, których celem jest atakowanie innych osób.

 • Oszukańcze praktyki: jeśli odkryjemy, że opinia jest częścią zorganizowanej kampanii, która ma wpłynąć na ranking aplikacji, usuniemy ją. Wielokrotne lub rażące naruszenie tych zasad spowoduje podjęcie dalszych działań dyscyplinarnych, w tym zablokowanie możliwości przesyłania opinii.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?