Opcje zarządzania wiadomościami ze spamem

Zalecamy, aby użytkownicy w Twojej organizacji sprawdzali wiadomości ze spamem i zarządzali nimi w Gmailu.

Wycofanie Centrum wiadomości: Centrum wiadomości to konsola internetowa, w której użytkownicy Gmaila przeglądają e-maile ze spamem i zarządzają nimi. W październiku 2019 roku Centrum wiadomości i Podsumowanie działania kwarantanny zostaną wycofane. Do zakończenia wycofywania te funkcje mogą być dostępne dla niektórych użytkowników G Suite. Po październiku Centrum wiadomości przestanie być dostępne. Nowe e-maile z podsumowaniem działania kwarantanny już nie będą dostarczane. Nie otrzymasz wcześniej powiadomienia. Zalecamy, aby administratorzy zaczęli stosować metody zarządzania spamem opisane w tym artykule.
 
Odpowiedzi na najczęstsze pytania znajdziesz w sekcji Więcej informacji o wycofaniu Centrum wiadomości.

Zarządzanie wiadomościami ze spamem przy użyciu Gmaila

Zalecamy użytkownikom w Twojej organizacji zarządzanie spamem przy użyciu dowolnej z tych aplikacji Gmail:

  • Gmail na Androida,
  • Gmail na iPada i iPhone'a,
  • Gmail w przeglądarce.

Używaj tych aplikacji, aby identyfikować i oznaczać wiadomości w skrzynce odbiorczej jako spam. Dzięki temu Gmail nauczy się oznaczać podobne wiadomości jako spam. Możesz też zidentyfikować wiadomości nieprawidłowo oznaczone jako spam i przenieść je do skrzynki odbiorczej. Pomoże to Gmailowi w identyfikowaniu podobnych wiadomości jako prawidłowych.

Aby użytkownicy mogli zarządzać spamem w Gmailu w przeglądarce i w aplikacjach mobilnych:

Dowiedz się, co administratorzy mogą zrobić, jeśli Gmail nieprawidłowo oznacza niektóre lub wszystkie zewnętrzne e-maile przychodzące jako spam.

Inne sposoby zarządzania spamem

Chociaż zalecamy używanie Gmaila do zarządzania spamem, jedna z tych metod może być bardziej odpowiednia dla Twojej organizacji. Te metody są przeznaczone tylko dla administratorów.

Przekierowywanie całej poczty na starszy serwer poczty

Przekieruj wszystkie wiadomości na starszy serwer poczty, korzystając z ustawień routingu. Starsze serwery identyfikują spam, a użytkownicy mogą przeglądać wiadomości ze spamem i zarządzać nimi w starszej aplikacji do obsługi poczty e-mail. Dowiedz się więcej o ustawieniach routingu i dostarczania poczty e-mail.

Aby ułatwić identyfikację spamu, włącz obsługę nagłówków spamu i podejrzanych nagłówków w regułach routingu Gmaila. Jeśli to ustawienie jest wyłączone, starszy serwer poczty może nie rozpoznać pewnych wiadomości ze spamem.

Dowiedz się więcej o dodawaniu nagłówków spamu do reguł routingu.

Moderowanie wiadomości w Grupach dyskusyjnych

Włącz moderowanie wiadomości w Grupach dyskusyjnych, aby członkowie określonej grupy mogli przeglądać wiadomości potencjalnie zawierające spam, zanim zostaną dostarczone do skrzynek odbiorczych użytkowników. Moderatorzy regularnie otrzymują raporty zawierające wiadomości ze spamem z kolejki moderacji.

Wysyłanie wiadomości do sprawdzenia w kwarantannie

Poddaj kwarantannie wiadomości ze spamem wysłane do i z Twojej organizacji, aby umożliwić ich sprawdzenie przed dostarczeniem. Wiadomości są wysyłane do kwarantanny administracyjnej, gdzie administratorzy określają, co należy zrobić w przypadku każdej z nich.

Więcej informacji o wycofaniu Centrum wiadomości

Czy sposób dostarczania poczty ulegnie zmianie?

Nie. Zmieniamy sposób, w jaki użytkownicy przeglądają spam i zarządzają nim, ale nie zmieniamy sposobu dostarczania prawidłowych e-maili do użytkowników.

Czy nadal mogę wysyłać pocztę przez Gmaila na mój serwer lokalny?

Tak. Korzystając z Gmaila, możesz filtrować spam i wirusy, a następnie kierować pocztę do lokalnego serwera poczty.

Czy mogę sprawdzać spam, używając narzędzi innych niż Gmail?

Tak. G Suite umożliwia administratorom zarządzanie spamem na kilka sposobów.Zalecamy jednak, aby użytkownicy przeglądali wiadomości ze spamem i zarządzali nimi tylko w Gmailu.

Czy mogę używać Gmaila w przeglądarce i aplikacjach mobilnych tylko jako kwarantanny spamu, aby wiadomości oznaczone jako „Nie spam” były automatycznie kierowane lokalnie?

Nie. Ta metoda nie jest zalecana ani obsługiwana. Wiadomości oznaczone jako „Nie spam” w Gmailu w przeglądarce i aplikacjach mobilnych są automatycznie umieszczane w skrzynce odbiorczej Gmaila. W tym przypadku nie działają reguły routingu służące do lokalnego dostarczania wiadomości.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem