Wyświetlanie i zmienianie wagi alertu

W Centrum alertów w konsoli administracyjnej Google możesz wyświetlać szczegółowe informacje o alertach i ich wagi, aby poznać potencjalne problemy i zagrożenia bezpieczeństwa w Twojej domenie. Masz możliwość filtrowania alertów według wagi, wyświetlania szczegółowych informacji i zmieniania wagi alertu.

Następnie możesz wykonać działanie dotyczące alertów i zmienić ich stan, przypisać je do użytkownika w domenie, aby je zbadał, lub (w zależności od wersji Google Workspace) rozpocząć analizę zagrożeń.

Domyślnie niektóre alerty mają wstępnie zdefiniowane wartości wagi (Duża, Średnia lub Mała). Jeśli alert nie ma wagi domyślnej lub chcesz zmienić wagę określonego typu alertu, możesz ustawić wagę ręcznie.

Wyświetlanie alertów według wagi

 1. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zabezpieczenia a potem Centrum alertów.
  Zobaczysz wszystkie alerty w domenie. Kolumna Waga zawiera przypisane wagi poszczególnych alertów.
 3. Na górze kliknij Dodaj filtr i wybierz Waga, aby przefiltrować alerty według wagi.
 4. Zaznacz pole Duża, Średnia lub Mała, a następnie kliknij Zastosuj. Wybrana waga pojawi się u góry.
 5. Kliknij alert, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.
 6. (Opcjonalnie) Aby zobaczyć alerty o innej wadze, kliknij Waga i wybierz Duża, Średnia lub Mała.
 7. (Opcjonalnie) Aby zobaczyć wszystkie alerty, na górze kliknij Centrum alertów.

Omówienie strony Szczegóły alertu

Po kliknięciu alertu możesz zobaczyć szczegółowe informacje na jego temat, przypisać go do użytkownika w swojej domenie, zmienić jego stan i wykonać inne czynności. Administratorzy mogą kliknąć Nowa analiza zagrożeń, aby rozpocząć analizę zagrożeń. Więcej informacji

W zależności od alertu w sekcji Najważniejsze informacje możesz zobaczyć historię alertu (w tym jego podsumowanie), datę jego wystąpienia, nazwę użytkownika, który spowodował jego wystąpienie, oraz nazwę użytkownika, którego dotyczył.

Przewiń w dół, aby zobaczyć więcej szczegółów, takich jak komunikaty, daty i odbiorcy alertu e-mail oraz powiązane alerty.

Modyfikowanie wagi alertu

 1. Zaloguj się w usłudze konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (jego adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zabezpieczenia a potem Centrum alertów.
  Zobaczysz panel z listą alertów.
 3. Kliknij alert, aby zmienić jego wagę.
 4. Po lewej w sekcji Waga wybierz Duża, Średnia lub Mała.
 5. (Opcjonalnie) Aby dostosować regułę, która przypisuje wagę domyślną do typu alertu, w sekcji Waga kliknij Reguły, a następnie kliknij regułę, która wygenerowała alert.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73010
false
false