Kom igång: Voice-konfigurationsguide för administratörer

Konfigurera fasta Voice-telefoner för organisationen

Den här funktionen är tillgänglig med prenumerationerna Voice Standard och Premier. Läs mer

Konfigurera fasta telefoner som ska användas med Google Voice i din organisation. På så sätt kan personer ringa och ta emot samtal via internet i stället för via dedikerade telefonlinjer.

Du är på steg 7 av 9

Innan du börjar

 • Anslut strömförsörjning till telefonen med en separat nätadapter eller en PoE-kabel (Power over Ethernet).
 • Anslut telefonen till internet via kabel eller Wi-Fi.
 • Varje användare som du vill tilldela en telefon till måste ha en Voice-licens och ett nummer.
 • Leta upp telefonens MAC-adress (Media Access Control). Den finns på baksidan av telefonen eller på panelen med inställningar för telefonen.

Vad är en MAC-adress?

MAC-adressen identifierar unikt varje nätverksenhet, exempelvis en fast telefon. MAC-adressen är globalt unik, till skillnad från ett serienummer som tilldelats av tillverkaren.

Obs! För telefoner i Polycom VVX OBi-utgåvan stödjer Google Voice användning av serienumret som MAC-adress. Det enda nummer du ser på baksidan av en VVX-telefon är serienumret.

Lägga till fasta telefoner för Voice

Lägg till telefoner individuellt

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen öppnar du Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avGoogle Voiceföljt avTjänsthantering.
 3. Till vänster klickar du på Fasta telefoner om du vill se en lista över fasta telefoner i organisationen.
 4. Klicka på Lägg till en fast telefon högst upp.
 5. Vid MAC-adress anger du telefonens MAC-adress.
 6. (Valfritt) Om du vill tilldela en användare till telefonen anger du e-postadressen för den användare som du vill tilldela telefonen till i Användarens e-postadress. Du kan vänta och tilldela en användare senare.
 7. Klicka på Spara.
 8. Klicka på Stäng i bekräftelsefönstret.

Lägg till flera telefoner samtidigt

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen öppnar du Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avGoogle Voiceföljt avTjänsthantering.
 3. Till vänster klickar du på Fasta telefoner om du vill se en lista över fasta telefoner i organisationen.
 4. Klicka på Lägg till fasta telefoner högst upp.
 5. Välj ett alternativ:
  • Starta ny lista – ett kalkylark skapas i Voice med namnet Nya fasta telefoner den datum.
  • Använd befintlig – ett fönster öppnas som visar dina befintliga kalkylark.
   1. Klicka på namnet på kalkylarket som du vill använda. Om du vill använda ett kalkylark som inte finns med i listan klickar du på Ladda upp högst upp.
   2. Klicka på Välj.
 6. Klicka på namnet på kalkylarket.
  Filen öppnas i Google Kalkylark i en ny flik av webbläsaren.
 7. I kalkylarket fyller du i de fyra kolumnerna med information för varje telefon som du vill lägga till.
 8. När du har fyllt i kalkylarket går du tillbaka till administratörskonsolen och klickar på Fortsätt.
  Varje MAC-adress och e-postadress verifieras i Voice.
 9. (Valfritt) Åtgärda eventuella fel i kalkylarket och klicka på Skicka igen. Läs mer om verifieringsfel nedan.
 10. Granska informationen för varje användare och klicka på Lägg till telefoner.

När du har lagt till telefonerna

 • Om du vill visa status klickar du på Uppgifter "" högst upp.
 • När telefonerna har lagts till i Voice får du ett e-postmeddelande.
 • Beroende på hur många telefoner du lägger till kan det ta upp till 24 timmar innan samtliga har lagts till.

Riktlinjer för att ange information

 • Du kan bara ange information i de kolumner som finns i den nedladdade filen. Du kan inte lägga till nya kolumner.
 • Använd formatet användarnamn@exempel.se när du anger e-postadresser.
 • Använd formatet med 12 hexadecimala siffror när du anger MAC-adresser.

  Till exempel ABCD-1234-5678

Verifieringsfel

Leta upp felmeddelandet nedan för mer information om du har problem med att ladda upp en lista. Skicka in listan på nytt när du har korrigerat alla fel.

Fel Beskrivning Lösning
Enheten har redan tilldelats Telefonen har tilldelats en annan användare. Ta bort tilldelningen av telefonen från användaren.
E-postadressen matchar inte en användare E-postadressen tillhör inte en användare i organisationen. Ange en giltig e-postadress.
E-postformatet är ogiltigt E-postadressen har inte rätt format. Ändra e-postadressen till rätt format.
MAC-adressen måste innehålla 12 hexadecimala siffror MAC-adressen har inte rätt format. Kontrollera att MAC-adressen har formatet med 12 hexadecimala siffror.
Telefonmodell måste anges Telefonmodellen saknas på raden.  Lägg till en telefonmodell på den aktuella raden.


När du har lagt till en telefon kan den starta om flera gånger och ta en stund innan den är klar. När du är klar ändras bakgrundsbilden så att Voice-logotypen visas. På administratörskonsolen visar sidan för den fasta telefonen telefon och Voice-nummer för den tilldelade användaren.

Video: Lägga till en fast telefon

Get started: Google Voice desk phones

Tilldela en annan användare till en telefon

Du kan ändra det Voice-nummer som är tilldelat till en telefon. Om telefonen redan har ett tilldelat nummer måste du först frisläppa det.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen öppnar du Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avGoogle Voiceföljt avTjänsthantering.
 3. Till vänster klickar du på Fasta telefoner om du vill se en lista över fasta telefoner i organisationen.
 4. Klicka på den fasta telefon som du vill ändra tilldelningen för och klicka sedan på Ta bort tilldelning.
 5. Klicka på Ta bort tilldelning.
  Voice tar bort den tidigare användaren från telefonen, inklusive personens kontakter, sparade röstmeddelanden, inställningar och annan data. Observera att den nya användarens data inte överförs till telefonen automatiskt. Den nya användaren måste lägga till kontakter och andra inställningar när han eller hon har tilldelats telefonen.
 6. På startsidan för den fasta telefonen pekar du på telefonen du vill uppdatera och klickar på Redigera "".
 7. Ange ett namn på den fasta telefonen vid Namn på fast telefon.
 8. Vid Användarens e-postadress anger du e-postadressen för den användare som du vill tilldela telefonen till.
 9. Klicka på Nästa.

Modeller av fasta telefoner som stöds

Du kan använda dessa modeller av fasta telefoner med Google Voice:

 • Polycom VVX 150 OBi Edition
 • Polycom VVX 250 OBi Edition
 • Polycom VVX 350 OBi Edition
 • Polycom VVX 450 OBi Edition

Om du inte har någon av dessa modeller, eller är osäker, kan du lära dig att identifiera din modell och konvertera till OBi Edition-programvaran på Polycom support.

Enhets- och tjänstbegränsningar

 • ObiTalk-enheter fungerar bara med konsumentversionen av Voice. Om du är osäker på vilken typ av konto du använder Voice med går du till Om Google Voice-kontotyper
 • Google Voice för Google Workspace har inte stöd för Obihai-enheter som används i den ohanterade versionen av Google Voice. Du kan inte koppla dessa telefoner till ditt jobb- eller skolkonto.
 • När du ställer in en telefon för användning av Google Voice kan den inte använda någon annan operatör. Eventuella befintliga rader och nummer på enheten tas bort.

Status för fast telefon

På den fasta telefonens startsida visas status för varje telefon.

Indikator Status Beskrivning
Online Online Det går att ringa och ta emot samtal med telefonen (om den har ett tilldelat telefonnummer). Den kan också få konfigurationsuppdateringar.
Limited Service Begränsad trafik Det går att ringa och ta emot samtal med telefonen men den kan inte få konfigurationsuppdateringar eftersom den inte kan ansluta till administrationstjänsten.
Out of Service Ej i funktion Det går inte ringa eller ta emot samtal med telefonen eftersom den inte kan ansluta till Google Voice.
Offline Offline Det går inte att ringa eller ta emot samtal med telefonen eftersom den inte kan ansluta till Google Voice och inte kan få konfigurationsuppdateringar.

Offlineenheter kan ha förlorat strömförsörjning eller nätverksanslutning. Enheter utan fullservice kan kanske inte ansluta till nödvändiga tjänster. Mer information finns i Polycom-krav.

Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt