Kom igång: Voice-konfigurationsguide för administratörer

Lägga till fler Voice-funktioner

När du har konfigurerat Google Voice för organisationen och tilldelat användarna nummer kan du lägga till avancerade funktioner.

Du är på steg 7 av 8

Konfigurera Voice-funktioner för organisationen

Voice-administratörer använder Googles administratörskonsol för att göra följande:

Fasta telefoner

Konfigurera fasta telefoner så att användarna kan ringa och besvara Voice-samtal via internet.

Virtuell receptionist

Konfigurera menysystem som dirigerar samtal till medarbetare eller avdelningar i organisationen.

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?