ใช้ความโปร่งใสในการเข้าถึงเพื่อรายงานการเข้าถึง Google

ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับ G Suite Enterprise และ G Suite Enterprise for Education เท่านั้น

Google มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยและความโปร่งใสให้กับผู้ใช้เสมอ คุณจึงตรวจสอบบันทึกความโปร่งใสในการเข้าถึงเพื่อดูการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ Google ที่เข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้ได้ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นคือข้อความที่ป้อนลงใน Gmail, เอกสาร, ชีต, สไลด์และแอปอื่นๆ

มีอะไรบ้างในบันทึกความโปร่งใสในการเข้าถึง

บันทึกความโปร่งใสในการเข้าถึงประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ Google ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้

  • การทำงานของทีมสนับสนุนที่คุณส่งคำขอทางโทรศัพท์
  • การตรวจสอบด้านวิศวกรรมระดับเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับคำขอรับการสนับสนุน
  • การตรวจสอบอื่นๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น การกู้คืนจากการหยุดทำงาน

กรณีการใช้งานความโปร่งใสในการเข้าถึง

มีสาเหตุหลายประการที่คุณอาจใช้ความโปร่งใสในการเข้าถึง ตัวอย่างเช่น

  • ตรวจสอบว่า Google เข้าถึงข้อมูลของคุณด้วยเหตุผลการใช้งานทางธุรกิจ เช่น การแก้ไขปัญหาหรือการตอบกลับคำขอ
  • ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ Google ดำเนินการกับคำขออย่างถูกต้อง
  • รวบรวมและวิเคราะห์กิจกรรมการเข้าถึงที่ติดตามผ่านเครื่องมือจัดการข้อมูลความปลอดภัยและกิจกรรม (SIEM) แบบอัตโนมัติ

บริการ G Suite ที่เขียนบันทึกความโปร่งใสในการเข้าถึง

ตารางด้านล่างแสดงบริการ G Suite ที่เขียนบันทึกความโปร่งใสในการเข้าถึงได้ "GA" หมายถึงใช้งานบันทึกประเภทนี้ได้ตามปกติ "เบต้า" หมายถึงใช้งานบันทึกประเภทนี้ได้ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ใช้กับรุ่นก่อนหน้าไม่ได้ และไม่อยู่ภายใต้นโยบาย SLA หรือนโยบายการเลิกใช้งานใดๆ

ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะสร้างบันทึกความโปร่งใสในการเข้าถึง

ผลิตภัณฑ์ที่รองรับความโปร่งใสในการเข้าถึง ความพร้อมใช้งาน
ปฏิทิน GA
เอกสาร GA
ไดรฟ์ GA
Gmail GA
สไลด์ GA
ชีต GA
บันทึกของ Meet ที่เก็บไว้ในไดรฟ์ GA
บริการที่รองรับผลิตภัณฑ์ความโปร่งใสในการเข้าถึง ความพร้อมใช้งาน
ดัชนี GA
Search และ Intelligence GA
การเข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลและดัชนีน้อยครั้ง เบต้า
 

บันทึกความโปร่งใสในการเข้าถึงใช้ไม่ได้กับ G Suite รุ่นต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนข้างต้น นอกจากนี้ยังมีการยกเว้นการจัดทำดัชนีข้อมูลจากบุคคลที่สาม, YouTube, วิดีโอ, รูปภาพ, การย้ายข้อมูล และการเข้าถึงกรณีฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนคุณภาพของบริการ

รายการบันทึกความโปร่งใสในการเข้าถึงจะสร้างขึ้นเมื่อใด

บริการที่รองรับความโปร่งใสในการเข้าถึงจะเขียนรายการบันทึกเมื่อผู้ใช้ Google เข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้ที่สร้างขึ้นโดยใช้บริการที่รองรับ ตัวอย่างเช่น ระบบจะสร้างรายการบันทึกหากวิศวกรฝ่ายสนับสนุนกำลังช่วยแก้ไขปัญหาในปฏิทิน

ระบบจะไม่เขียนรายการบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้

  • ผู้ใช้ให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ Google ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านการแชร์เอกสาร
  • Google ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้แจ้งคุณเกี่ยวกับการเข้าถึง
  • ข้อมูลที่เป็นปัญหาคือตัวระบุทรัพยากรสาธารณะ เช่น หมายเลขประจำตัวของไฟล์
  • การเข้าใช้ข้อมูลโดยตัวระบบเอง ตัวอย่างเช่น การบีบอัดไฟล์ที่ทำงานกับข้อมูล หรือการทำงานของแมชชีนเลิร์นนิง (ในกรณีนี้ Google จะใช้การให้สิทธิ์แบบไบนารีเวอร์ชันภายในเพื่อตรวจสอบว่ารหัสของระบบที่ทำงานกับบริการที่รองรับความโปร่งใสในการเข้าถึงได้รับการตรวจสอบโดยบุคคลที่สอง)
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร