Rejestrowanie dostępu Google przy użyciu Przejrzystości dostępu

Ta funkcja jest dostępna tylko w G Suite Enterprise oraz G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni.

W ramach długofalowego zaangażowania w bezpieczeństwo i przejrzystą działalność firma Google udostępniła Przejrzystość dostępu – rozwiązanie do przeglądania dzienników z czynnościami pracowników Google wykonywanymi, gdy mają oni dostęp do treści użytkowników. Takie treści to tekst wpisywany w Gmailu, Dokumentach, Arkuszach, Prezentacjach i innych usługach.

Co zawierają dzienniki Przejrzystości dostępu?

Dzienniki Przejrzystości dostępu zawierają dane o czynnościach pracowników Google, w tym:

  • informacje o czynnościach zespołu pomocy, o które użytkownik mógł poprosić telefonicznie;
  • informacje o szczegółowej analizie problemu na podstawie zgłoszeń do zespołu pomocy;
  • informacje o innych przeprowadzonych analizach w ramach uzasadnionych celów biznesowych, np. podczas przywracania po przerwie w działaniu.

Przypadki użycia Przejrzystości dostępu

Istnieje wiele powodów, dla których warto korzystać z Przejrzystości dostępu. Oto kilka przykładów:

  • Sprawdzanie, czy Google uzyskuje dostęp do Twoich danych w uzasadnionych celach biznesowych, na przykład by rozwiązać problem lub odpowiedzieć na zgłoszenie.
  • Sprawdzanie, czy pracownicy Google prawidłowo odpowiadają na zgłoszenie.
  • Gromadzenie i analizowanie śledzonych zdarzeń dostępu przy użyciu zautomatyzowanego narzędzia do zarządzania informacjami o bezpieczeństwie i zdarzeniami.

Usługi G Suite zapisujące informacje w dziennikach Przejrzystości dostępu

Tabela poniżej zawiera usługi G Suite zapisujące informacje w dziennikach Przejrzystości dostępu. OD oznacza, że typ dziennika jest ogólnie dostępny dla usługi. Beta oznacza, że typ dziennika jest dostępny, ale może zostać zmieniony w sposób niezgodny z poprzednimi wersjami i nie jest objęty gwarancją jakości usług ani zasadami wycofywania.

Usługi, które tworzą dzienniki Przejrzystości dostępu:

Usługi obsługujące Przejrzystość dostępu Dostępność
Kalendarz OD
Dokumenty OD
Dysk OD
Gmail OD
Prezentacje OD
Arkusze OD
Nagrania z Meet przechowywane na Dysku OD
Usługi obsługujące usługi Przejrzystości dostępu Dostępność
Indeksy OD
Wyszukiwanie i zdobywanie informacji OD
Rzadko używane pamięć i indeksy Beta
 

Dzienniki Przejrzystości dostępu nie są dostępne w żadnych wersjach i usługach G Suite oprócz wyraźnie wymienionych powyżej. Nie są one też dostępne w przypadku indeksowania danych przez inne firmy, YouTube, filmu, obrazów, migracji i dostępu awaryjnego w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług.

Kiedy tworzony jest wpis w dzienniku Przejrzystości dostępu?

Usługa obsługująca Przejrzystość dostępu dodaje wpis w dzienniku, gdy pracownicy Google uzyskują dostęp do treści użytkownika utworzonych w obsługiwanej usłudze. Wpis w dzienniku jest na przykład tworzony, gdy inżynier pomocy pomaga rozwiązać problem z Kalendarzem.

Wpis w dzienniku nie jest zapisywany w następujących sytuacjach:

  • Użytkownik przyznał pracownikowi Google uprawnienia dostępu do danych, udostępniając dokument.
  • Google nie może bez naruszania prawa powiadomić o dostępie.
  • Dane to publiczny identyfikator zasobu, na przykład numer identyfikacyjny pliku.
  • Zadanie systemowe uzyskało dostęp do danych. Na przykład zadanie kompresji używające danych lub funkcji systemów uczących się. W tym przypadku Google używa wewnętrznej wersji autoryzacji plików binarnych, aby sprawdzić, czy kod systemu działający w usługach obsługujących Przejrzystość dostępu jest sprawdzany przez drugą stronę.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?