Data som omfattas av policyn för dataregioner

Den här funktionen är tillgänglig med G Suite Business och Enterprise, Enterprise for Education eller Drive Enterprise. Jämför utgåvor

Som administratör kan du välja att lagra data på en viss geografisk plats (antingen i USA eller Europa) genom att använda en policy för dataregioner.   

Vilka tjänster och vilken data omfattas för närvarande av policyn för dataregioner?

Policyn för dataregioner täcker för närvarande primär vilande data (inklusive säkerhetskopior) för:

Kalender Händelsetitlar, beskrivningar, datum, tider, frekvenser, inbjudna användare och platser
Drive Det ursprungliga innehållet i filen som laddades upp till Drive
Formulär Text, inbäddade bilder, svar
Gmail Ämnen, text, bilagor, avsändare, mottagare av meddelanden
Google Dokument, Kalkylark, Presentationer Filtext, inbäddade bilder, inbäddade ritningar, tillhörande kommentarer från slutanvändare
Hangouts Chat Meddelanden, bilagor
Nya Sites Text, inbäddade bilder, inbäddad webbplatsinformation, inbäddad HTML/CSS/Javascript
Arkiv Exporter

För inställningar av dataområde har Drive Enterprise-utgåvan enbart stöd för Drive, Dokument, Kalkylark, Presentationer och Arkiv.

Dessa regioner kan du välja mellan

Bland alternativen för regioner finns ingen inställning, USA eller Europa.

Detta gäller för andra tjänster och datatyper

 

För närvarande går det inte att tillämpa policyn för dataregioner för kunddata eller datatyper (till exempel loggar eller cachelagrat innehåll).

Policyn för dataregioner är dessutom inte tillgänglig för användare av G Suite-versioner eller -tjänster som inte uttryckligen nämns ovan.

Relaterade ämnen

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?