Jakie dane są objęte zasadami dotyczącymi regionów danych?

Obsługiwane wersje tej funkcji: Wersja Enterprise; Education Standard i Plus; G Suite Business.  Porównanie wersji

Jako administrator możesz zastosować zasady dotyczące regionów danych, aby określić lokalizację geograficzną (w Stanach Zjednoczonych lub Europie), w której mają być przechowywane określone dane.   

Które usługi i dane są objęte zasadami dotyczącymi regionów danych?

Dane podstawowe

Reguły dotyczące regionów danych obejmują podstawowe dane w spoczynku (w tym kopie zapasowe) dla tych podstawowych usług Google Workspace:

Usługa podstawowa Google Workspace Dane objęte regułami
Kalendarz Nazwy, opisy, daty, godziny, częstotliwość i lokalizacje wydarzeń oraz listy zaproszonych użytkowników
Dysk Cała zawartość przesłana na Dysk – w tym treść pliku, osadzone obrazy i rysunki oraz powiązane komentarze użytkowników
Formularze Tekst, osadzone obrazy i odpowiedzi
Gmail Tematy, treść, załączniki, adresy nadawców i odbiorców wiadomości
Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google Treść pliku, osadzone obrazy i rysunki oraz powiązane komentarze użytkowników
Google Chat Wiadomości i załączniki
Google Keep Treść i tytuły notatek, obrazy, rysunki i nagrania dźwiękowe
Google Meet Nagrania dźwiękowe na Dysku. Wiadomości z Meet są dodawane do Dysku, jeśli połączenie jest nagrywane.
Nowa wersja Witryn Tekst, osadzone obrazy, osadzone informacje o witrynie i osadzony kod HTML/CSS/JavaScript
Vault Eksporty

W przypadku wersji Essentials ustawienia dotyczące regionów danych obejmują tylko Dysk, Dokumenty, Arkusze, Prezentacje i Vault.

Kopie zapasowe

Google Workspace zachowuje kopie zapasowe danych podstawowych do odtwarzania awaryjnego i zapewniania ciągłości działania. W rzadkich przypadkach są one używane przez Google Workspace do przywracania danych i utrzymywania wysokiej niezawodności.

Te kopie zapasowe nie są dostępne w przypadku przywracania danych na żądanie klienta. Po określonym czasie kopie zapasowe tracą ważność (są zastępowane).

Indeksy

Wiele z usług podstawowych Google Workspace tworzy indeksy użytkowników na podstawie informacji znajdujących się na ich kontach – podobnie jak katalog biblioteczny, który zawiera informacje o wszystkich książkach dostępnych w bibliotece. Te indeksy służą do obsługi haseł, które użytkownicy wyszukują w usługach podstawowych Google Workspace. Indeksy użytkowników podlegające zasadom dotyczącym regionów danych obejmują usługi:

  • Gmail
  • Kalendarz
  • Dysk (tylko jeśli wybrany region danych to Stany Zjednoczone)
  • Dokumenty, Arkusze i Prezentacje (tylko jeśli wybrany region danych to Stany Zjednoczone)

Które regiony mogę wybrać?

Dostępne opcje regionu to Bez znaczenia, Stany Zjednoczone i Europa.

Co z innymi usługami i typami danych?

Obecnie zasad dotyczących regionów danych nie można stosować do danych klientów indywidualnych ani innych typów danych (takich jak dzienniki czy informacje z pamięci podręcznej), które nie zostały wymienione powyżej.

Takie zasady nie są dostępne w wersjach ani usługach, które nie zostały jednoznacznie wskazane powyżej.

Powiązane artykuły

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem